Agenda

Zoek op trefwoord

Er wordt gezocht op basis van de filterselectie rechts op deze pagina
Sorteren:
Datum
Datum

01-01-1970
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels
Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een langetermijnvisie voor een energieneutrale tunn
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

1

'70

24-06-2009
De ondergrond biedt oplossingen voor de stedelijke ruimtedruk, maar geeft ook uitdagingen waar we op moeten anticiperen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jun

24

'09

Van 04-09-2009 t/m 08-09-2009
IFHP invites you to come to Berlin 6-9 September 2009 to learn, look, discuss, share ideas and find solutions. Experts will inform you, young planners will provoke you, the vibrant city of Berlin will tell you stories about lost and new invented places.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

4

'09

Van 08-09-2009 t/m 10-09-2009
The conference aims to provide a forum for scientists, developers and engineers to review and discuss novel research findings and to assess the suitability and robustness of advanced computational methods and models for the design and construction of tunnels.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

8

'09

08-09-2009

Dit jaar sluit Habiforum het programma Vernieuwend Ruimtegebruik af: 6 jaar werken aan het ontwikkelen van kennis en kunnen op het gebied van ruimtelijke inrichting. Samen met onze partners Nirov en InnovatieNetwerk én met ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, adviseurs, ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en wetenschappers.
De focus van Habiforum: gebiedsontwikkeling als nieuwe manier van werken om duurzame kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van Nederland te realiseren. Gebiedsontwikkeling vraagt van alle betrokkenen een stevige omslag in denken. De verhouding tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en bewoners is wezenlijk anders. Eigen verantwoordelijkheden, ruimte voor initiatieven, integrale aanpak: van polderen naar verbinden!

Grensverleggende werkvormen als Communities of Practice en proeftuinen hebben een schat aan praktijkkennis opgeleverd. En contacten: er zijn wijdvertakte netwerken opgebouwd.

Ook in NederLandBovenWater heeft Habiforum, samen met Nirov en 22 private en publieke partijen, gewerkt aan verdere professionalisering van gebiedsontwikkeling. Zoeken naar doorbraken, slim combineren van functies en disciplines: nieuwe partnerschappen bieden onvermoede perspectieven!

Een speciale selectie uit dit alles wordt gepresenteerd op de Spiegeldag 090909 aan iedereen die met ruimte werkt. Om opgebouwde kennis te delen maar vooral ook om deze kennis te verrijken en te verdiepen met inzichten en ervaringen van andere professionals, van u.

De Spiegeldag Gebiedsontwikkeling 090909 biedt u oplossingen en inspiratie voor de toekomst!


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

8

'09

09-09-2009

Symposium over nut en noodzaak Buisleidingenstraat.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

9

'09

22-09-2009
U kunt weer kennis nemen van technische toepassingen bij zeer diverse projecten in uitvoering. En dit jaar gaan we naar projecten waar we eerder nog niet zijn geweest, waarvan 2 in België.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Praktijk--excursie Projectenmarathon

Sep

22

'09

23-09-2009

Op donderdag 24 september 2009 vinden 21 minicursussen plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Elke cursus duurt een dagdeel. U bepaalt uw eigen dagprogramma door twee cursussen te kiezen. Klik hier voor meer informatie.


>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Sep

23

'09

28-09-2009

Bodembeheer en archeologie bundelen op het SIKB-congres 2009 hun krachten. Kansen voor de ondergrond worden  verkend onder het motto: ‘Zichtbare kwaliteit voor het onzichtbare.’


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

28

'09

07-10-2009

Een steeds groter wordende uitdaging voor de Nederlandse overheden is het maken van de juiste afwegingen met betrekking tot het (her)indelen van schaarse groene ruimte in verstedelijkte gebieden als de Randstad.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

7

'09

Van 07-10-2009 t/m 14-10-2009

Parkeergarages zijn complexer dan het lijkt. Bij velen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het ontwerp, de inrichting, de bouw en of de exploitatie is geen of onvoldoende kennis over parkeergarages.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

7

'09

29-10-2009
De afgelopen jaren heeft een aantal kennisinstituten (Deltares, TNO Bouw en Ondergrond, Kiwa Water Research, Unesco IHE en de TU Delft) samen met het bedrijfsleven en de overheid gewerkt aan complexe deltavraagstukken. Dit programma, Delft Cluster, loopt op zijn eind en dus is het moment van ‘kennis oogsten’ gekomen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

29

'09

Van 03-11-2009 t/m 04-11-2009

De plek waar bedrijven, kennisinstellingen en de overheid laten zien hoe belangrijk innovaties zijn voor een duurzame toekomst van Nederland.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

3

'09

Van 30-11-2009 t/m 02-12-2009

Tunnels, Key to Sustainable Mobility


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

30

'09

08-12-2009

Ook dit jaar organiseert COB weer een bijeenkomst met alle participanten om te luisteren naar wat er speelt in het netwerk.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

8

'09

31-01-2010
In januari gaat het nieuwe SKB programma Duurzame ontwikkeling van de ondergrond van start. De verbindende rol van de bodem en ondergrond binnen belangrijke maatschappelijke opgaven wordt nog steeds onderschat en is relatief onbekend. Meer zichtbare en specifieke aandacht voor de duurzame ontwikkeling van de ondergrond is dus nodig en gerechtvaardigd.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

31

'10

08-02-2010
Alles over de plannen, investeringen en maatregelen
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Feb

8

'10

10-02-2010
Het beheer en onderhoud van infrastructuur verandert. De contracten worden omvangrijker, de looptijden langer en de risicoverdeling verschuift. En dat alles gebeurt met de gedachte schaalvoordeel en efficiency te behalen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Feb

10

'10

16-02-2010
De nadruk van deze cursus ligt op de 'hoe-vraag': hoe ontstaat geotechnische schade in een project en hoe is dit zoveel mogelijk te voorkomen? Welke dure lessen kunnen we leren uit de praktijk?
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Feb

16

'10

03-03-2010
Deze bijeenkomst is voor beleidmakers, wetenschappers, bodemgebruikers en bodemprofessionals met affiniteit voor duurzaam benutten en bewust beheren van bodem en ondergrond.

>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

3

'10

Van 03-03-2010 t/m 10-03-2010
Tweedaagse cursus waarin oplossingen behandeld worden voor de exploitatie en financiering van parkeervraagstukken
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

3

'10

08-03-2010

Ingenieursbureau Den Haag organiseert een workshop over kabels en leidingen.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

8

'10

08-03-2010

Promotie van dhr. A. Bezuijen: "Compensation Grouting in Sand. Experiments, field experiences and mechanisms"


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

8

'10

Van 10-03-2010 t/m 11-03-2010
In 2007 is Eurocode 7.1 – Geotechniek, inclusief Nationale Bijlage in werking getreden. De huidige geotechnische normen NEN 6740, 6743-1 en 6744 blijven geldig tot 2010, waarna alleen volgens Eurocode 7 kan worden ontworpen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

10

'10

Van 16-03-2010 t/m 18-03-2010

Safety and Security have been high on the scientific agenda for decades, no more so than after the tragic attacks of nine-eleven in New York.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

16

'10

Van 16-03-2010 t/m 18-03-2010
Tunnel safety and security is a challenge for both private and public sectors. ISTSS provides a forum over 2½ days to discuss current practice and emerging trends and research in the field of tunnel safety and security.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

16

'10

Van 16-03-2010 t/m 18-03-2010
The 3rd International Tunneling Exhibition will take place in Moskow, Russia
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

16

'10

Van 30-03-2010 t/m 30-03-2011

In 2010 bestaat het COB 15 jaar. Een goed moment om het verleden te vieren en de toekomst te omarmen.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

30

'10

30-03-2010

T&A Survey organiseert in samenwerking met het Platform Geothermie het symposium Geothermie Update 2010. Geothermie Update is een nieuw, jaarlijks terugkerend vakevenement bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de Geothermie.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

30

'10

14-04-2010
Voor de aanleg van kabels en leidingen zijn er zowel voor de opdrachtgevende, de ontwerpende als de uitvoerende partij risico’s die door de ondergrond bepaald worden.
Inherent aan het werken met grond is dat dit gepaard gaat met onzekerheden. Deze onzekerheden moeten al tijdens het ontwerp worden onderkend. Maar ook personeel dat betrokken is bij toezicht en uitvoering van aanlegwerkzaamheden kan worden geconfronteerd met omstandigheden die tijdens ontwerp of werkvoorbereiding niet waren voorzien.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

14

'10

Van 21-04-2010 t/m 22-04-2010
Minstens 100.000, maar mogelijk een veelvoud aan woningen in Nederland hebben funderingsproblemen of krijgen deze. In deze cursus leert u het nodige over de samenhang, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden. De gevolgen van funderingsproblemen voor de betreffende eigenaren zijn enorm en hebben direct gevolgen voor de vraagprijs en verkoopbaarheid van de woning. De overheid krijgt hierdoor een groot volkshuisvestelijk probleem omdat verloedering dreigt waar de problemen niet aangepakt worden.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

21

'10

26-04-2010
Op 27 april vindt een lezingenmiddag plaats georganiseerd door KIVI NIRIA/ TTOW in samenwerking met De Ondergrondse van de TU Delft.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

26

'10

Van 27-04-2010 t/m 28-04-2010
Tweedaagse cursus, bedoeld als introductie in de ruimtelijke ordening
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

27

'10

Van 01-05-2010 t/m 06-05-2010
This year the NASTT's No-Dig will be held in Chicago, Illinois
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

1

'10

Van 13-05-2010 t/m 19-05-2010

Tunnel Vision Towards 2020


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Mei

13

'10

Van 17-05-2010 t/m 18-05-2010
De nadruk van deze inleidende cursus ligt op de 'hoe-vraag': hoe hanteer ik de GeoQ-aanpak, en hoe voer ik zelf een risicoanalyse uit, en hoe vertaal ik dit in mijn praktijk naar risicomanagement? Dit om de risico's van de ondergrond in beeld te krijgen, te classificeren en te beheersen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

17

'10

19-05-2010
Noteer alvast in uw agenda! CUR B&I dag 2010 - 20 mei, Goudsche Schouwburg.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

19

'10

19-05-2010

CUR Bouw & Infra nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst, die dit keer in het teken staat van snelheid.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

19

'10

27-05-2010

De cursus Het nieuwe ruimtelijk ordeningsrecht geeft u inzicht in de Wabo en de belangrijkste instrumenten van de ruimtelijke ordening. Alle belangrijke onderwerpen, thema’s en aspecten na invoering van de Wabo zijn hierin opgenomen en van een gedegen en praktische uitleg voorzien.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

27

'10

Van 31-05-2010 t/m 01-06-2010
Recente ervaringen met schades hebben laten zien dat de diepwand nog niet volledig tot de beproefde techniek behoort die wenselijk is. Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar succesvol uitgevoerde diepwanden in Nederland de komende jaren alleen maar zal toenemen. Om deze reden wordt binnenkort een CUR publicatie uitgebracht waarin de “state of the art” van het Ontwerp en Uitvoering van Diepwanden optimaal wordt beschreven. Deze cursus biedt u de kans de kennis uit deze publicatie snel eigen te maken!'  
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

31

'10

Van 02-06-2010 t/m 04-06-2010
Inrichten, Beheren en Gebruik van openbare ruimte: Lessen uit Lyon.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

2

'10

Van 02-06-2010 t/m 03-06-2010
‘De Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (MKBA) wordt vaak toegepast bij infrastructuurprojecten en is een belangrijk instrument in plan- en besluitvorming. In de MKBA worden alle effecten van een project meegenomen, ook de moeilijk te kwantificeren of te waarderen effecten. Ook zijn doorgaans diverse stakeholders betrokken in het proces, wat eisen stelt aan het niveau van de communicatie en de procesgang. De cursist raakt bekend met de OEI-richtlijnen, krijgt inzicht in de nieuwste methoden en technieken, krijgt lessen uit eerdere projecten aangereikt en oefent met het zelfstandig opstellen van een MKBA.’
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

2

'10

Van 02-06-2010 t/m 03-06-2010

Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

2

'10

Van 07-06-2010 t/m 09-06-2010
The ninth edition in the INTERtunnel series will open its door in Turin, Italy, from 8 – 10 June 2010. The show will feature the latest innovations in tunnel technology and it will offer an excellent networking environment.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

7

'10

Van 07-06-2010 t/m 08-06-2010
‘De regelgeving over infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling is sterk in beweging. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven. De Crisis- en herstelwet komt er aan, met ingrijpende gevolgen voor talloze projecten. Met een mix van docenten uit de praktijk en de universitaire wereld verwachten we onze cursisten optimaal te kunnen voorzien van de laatste informatie. Daarnaast kunnen cursisten hun ervaringen met elkaar delen.’
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

7

'10

Van 08-06-2010 t/m 10-06-2010

During the last few years, this annual STS event has developed into the main congress for tunnelling experts in Switzerland, originally evolving from the AlpTransit congresses.

 


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

8

'10

08-06-2010
Tunnels bieden een uitstekende gelegenheid de leefbaarheid in en rondom steden te verbeteren. Verkeersdoorstroming, stedelijke ontwikkeling, beperking van geluidsoverlast zijn daarbij kernwoorden. Helaas treedt bij de tunnelmonden een verslechtering op van de luchtkwaliteit.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

8

'10

Van 09-06-2010 t/m 10-06-2010
Parkeerbeleid is keuzes maken en gaat over meer dan alleen parkeren. Parkeren heeft alles te maken met mobiliteit, met het economisch functioneren van een stad en met ruimtelijke ontwikkelingen. Er vinden daarbij verschillende afwegingen plaats: ruimte voor het individu tegen collectieve ruimte, leefbaarheid tegen bereikbaarheid. Afwegingen die gemaakt worden op basis van meetbare feiten en minder grijpbare beeldvorming. Parkeren heeft zich daarmee ontwikkeld tot integraal onderdeel van stedelijk ontwikkelingsbeleid. Dat vraagt om een brede blik op dit complexe veld. In deze cursus maakt u kennis met de nieuwste trends en inzichten op het vlak van parkeren en de relaties met aangrenzende terreinen.’
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

9

'10

Van 13-06-2010 t/m 15-06-2010

Reflection of the experience in the world and in Europe of preparing and implementing road, rail and city underground constructions, especially TBM tunnelling and long rail tunnel construction.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

13

'10

Van 22-06-2010 t/m 23-06-2010
Op 23 en 24 juni 2010 staat Ahoy Rotterdam in het teken van Gemeentewerken!
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

22

'10

22-06-2010
Op 23 juni vindt de 3e Dag van de Rail plaats. Een dag in het teken van de actualiteiten en ontwikkelingen rondom het spoor in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

22

'10

Van 01-09-2010 t/m 05-09-2010

De bouw van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam is in volle gang. Maar hoe zal het er ondergronds uitzien als de tunnel en stations eenmaal af zijn? Theatergroep Aardlek laat het zien met de voorstelling ‘PUT’: een humoristische, inventieve en verrassende tijdreis langs de historische lagen van Amsterdam.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

1

'10

13-09-2010

Kennis krijgt pas waarde als die wordt uitgewisseld, verspreid en toegepast. Deltares ontwikkelt kennis en kennisproducten die  deltagebieden veiliger en leefbaarder maken. Om het gebruik daarvan te stimuleren en terugmelding te krijgen over de bruikbaarheid, organiseren we binnenkort de eerste Deltares Kennisgebruikersdag.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

13

'10

27-09-2010
Gevolgen voor de inrichting van boven- en ondergrondse ruimte.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

27

'10

Van 03-10-2010 t/m 05-10-2010
The scope of this conference on the service life design is extended from underground structure to infrastructure.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

3

'10

04-10-2010
Ook dit jaar kunt u weer kennis nemen van de technische uitdagingen die bouwers tegenkomen bij diverse projecten in uitvoering.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Praktijk--excursie Projectenmarathon

Okt

4

'10

Van 25-10-2010 t/m 27-10-2010
In the Netherlands HDD has been used on a large scale since the eighties. Considering the soft soil conditions in the Netherlands a lot of experience has been gained in minimizing risks and as a result construction delays. Being able to identify risks given different circumstances, allows the application of ideal equipment and methods.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

25

'10

Van 01-11-2010 t/m 03-11-2010
Over the last decade worldwide shield tunnelling has assumed large proportions and knowledge has leaped along with it. Understanding of critical mechanisms has increased and so has computing capability. This has resulted in more advanced design methods. Today shield tunnels are being built in areas with difficult soil conditions while restrictions exist to minimize settlements.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

1

'10

Van 08-11-2010 t/m 09-11-2010
Dit congres is het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland, met meer dan 80 sprekers en een uitgebreide vakbeurs. Het congres wordt elk jaar in november georganiseerd in samenwerking met diverse organisaties, waaronder de ministeries van VROM en V&W. Het congres wordt gesteund door de Stichting Innonoise en de NSG.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

8

'10

15-11-2010
De cursus gaat in op de verschillende ontwerpaspecten en de achtergronden van de ontwerpaspecten, boorvloeistofdrukken, trekkracht en toetsing van de sterkte van de leiding. Aan de ontwerpaspecten gerelateerde onderwerpen zoals boorgatstabiliteit en grondleiding interactie zullen ook worden behandeld. Aan de hand van het computerprogramma MDrill, waarmee de hiervoor genoemde aspecten kunnen worden beoordeeld, wordt gedemonstreerd hoe snel en effectief een uitvoerbaar ontwerp kan worden gemaakt.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

15

'10

17-11-2010

De Betondag 2009 is succesvol verlopen. Met een volgeboekte betonmarkt en 3.350 inschrijvingen was de deelname weer als vanouds. Veel verschillende programmaonderdelen op uiteenlopende plaatsen bracht activiteiten door het gehele gebouw.

Meer informatie over de Betondag 2010 zal volgen.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

17

'10

Van 22-11-2010 t/m 30-11-2010

'Het is een onderwerp met zeer vele gezichten en om hierover een gedegen standpunt te kunnen innemen, is een multidisciplinaire analyse ervan noodzakelijk. Kom naar de cursus en overtuig uzelf.'


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

22

'10

24-11-2010

Innovatie onze kracht! Bent u een vernieuwer in de bouw? En wilt u meer rendement kunnen behalen door met andere vernieuwers te investeren in innovatieve processen in de sector?


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

24

'10

24-11-2010

Op donderdag 25 november organiseert KEMA in samenwerking met Cigré nationaal studiecomité B1 de Kabeldag 2010! U bent u van harte welkom in Arnhem omdit nationale evenement voor de Nederlandse energiewereld mee te maken.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

24

'10

24-11-2010
Het Achtste Van de Perre Symposium heeft als thema ‘Ondergronds Ruimtegebruik 2.0'. Wat is de toekomst van Ondergronds Ruimtegebruik in Nederland? Zijn Duurzaamheid en Ondergronds Ruimtegebruik ideale partners? Kan onderzoek aan HBO instellingen bijdragen aan een verdere ontwikkeling op dit gebied. Welke opleidingen kunnen nog meer bijdragen?
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

24

'10

25-11-2010

Dit jaar bestaat het COB 15 jaar. We hebben dat reeds groot gevierd met de COB-dag dit voorjaar. Nu staat het Technologiesymposium voor de deur en ook dit evenement staat in het teken van “15 jaar COB-aanpak”. Het thema van deze middag is dan ook: participeren is een werkwoord! 


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

25

'10

08-12-2010

Jubileum Editie


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Dec

8

'10

Van 10-01-2011 t/m 13-01-2011
Dé ontmoetingsplaats voor de infrastructuur
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

10

'11

24-01-2011

Onze bodem biedt veel kansen voor bovengrondse bebouwing. Een goede samenwerking tussen bodemdeskundigen en ruimtelijk ontwikkelaars is daarbij essentieel. Helaas is er in de praktijk te weinig overleg tussen betrokken partijen. Nirov en SKB organiseren daarom de cursus Ondergrond & Ruimtelijke Ontwikkeling.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

24

'11

09-02-2011

Op 10 februari 2011 presenteert het COB haar communicatiekalender voor 2011. Alex Sheerazi, communicatieman van het jaar 2010, geeft een voordracht waarin hij zijn ervaringen als communicatieadviseur bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam met ons deelt.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Feb

9

'11

09-02-2011
Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een grote rol bij de toekomstige Basisregistratie Ondergrond (BRO). Maar ook uitvoerders en gebruikers die te maken hebben met ondergrondgegevens krijgen met de BRO te maken.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Feb

9

'11

09-03-2011

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een grote rol bij de toekomstige Basisregistratie Ondergrond (BRO). Maar ook uitvoerders en gebruikers die te maken hebben met ondergrondgegevens krijgen met de BRO te maken.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

9

'11

30-03-2011

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een grote rol bij de toekomstige Basisregistratie Ondergrond (BRO). Maar ook uitvoerders en gebruikers die te maken hebben met ondergrondgegevens krijgen met de BRO te maken.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

30

'11

12-05-2011
De TU/e organiseert in samenwerking met Rijkswaterstaat,Bouwend Nederland, OBN, MKB INFRA en VMS op 13 mei een conferentie over lichterwerk in de bouw, alsmede werk mogelijk maken voor ouderen in de bouw.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

12

'11

16-05-2011
NEN wilsamen met de normgebruikers nog meer uit normen halen. Daarom wordt 17 mei 2011deNEN Bouwnormalisatiemiddag georganiseerd. De middag vindt plaats inTheater de Veste te Delft. Aanvang 12.00 uur (einde 20.30 uur). De deelname iskosteloos.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

16

'11

Van 18-05-2011 t/m 19-05-2011

De Stichting PAO organiseert i.s.m. CUR en COB op 19 en 20 mei 2011 de cursus Diepwanden.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

18

'11

Van 19-05-2011 t/m 25-05-2011

Van 20-26 mei vindt in Helsinki de ITA-ATES World Tunnel Congress plaats.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Mei

19

'11

Van 21-05-2011 t/m 24-05-2011

De International Water Programma Association organiseert van 22-25 mei in Stockholm 'Cities of the Future'; een evenement voor stedenbouwkundigen, planners, beleidsmakers en waterbeheerders.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

21

'11

25-05-2011

Deze Bouw & Infra Dag, georganiseerd door CUR Bouw & Infra, is gewijd aan het thema 'de A(2)s van innovatie'.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

25

'11

30-05-2011
Na drie 'uitverkochte' informatiebijeenkomsten, nodigt het TNO u van harte uit voor de vierde extra bijeenkomst op dinsdag 31 mei 2011 in het Provinciehuis Gelderland te Arnhem.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

30

'11

16-06-2011
De Dag Ondergronds Bouwen vindt dit jaar plaats op vrijdag 17 juni, en wel op het Westelijk Handelsterrein in Rotterdam. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

16

'11

29-06-2011
Het Europese project ‘Up Safety’ houdt op 30 juni van 10.00-17.00 haarslotcongres in het Scheldetheater in Terneuzen. Meer informatie over hetprogramma alsmede registratiemogelijkheden, zijn vanaf halverwege mei te vinden op www.upsafety.eu
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

29

'11

Van 01-09-2011 t/m 17-09-2011
“Een adembenemend samenspel tussen de werknemers van BAM Wegen bv en de dansers van Codarts Rotterdam tegen de achtergrond van bewegende kranen en betonmolens.” Van 2 t/m 18 september in Den Haag.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

1

'11

06-09-2011

Het doel van dit symposium is beheerders samen te brengen die werken aan oplossingen voor asset management van ondergrondse infrastructuur in slappe bodem. Het gaat hierbij om gas-, drinkwater- en rioleringsnetwerken. Het symposium vindt plaats op 7 september bij de TU Delft.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

6

'11

Van 18-09-2011 t/m 21-09-2011

New Civil Engineer (NCE) organiseert in samenwerking met deInternational Tunneling Association (ITA) ‘Tunneling 20Twenty’, een tweedaagse,internationale conferentie voor de tunnelbouwsector. Dit evenement vindt plaatsvan 19 tot 22 september in Hong Kong. Naast deelname kunt u zich ook aanmeldenals spreker en input leveren voor onderwerpen.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

18

'11

20-09-2011
De TU Delft organiseert op 21 september een symposium over de nieuwe OV-terminals van verschillende stations in Nederland. Met het symposium wil de universiteit aandacht schenken aan de grote projecten rondom de vernieuwing van de stations.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

20

'11

Van 05-10-2011 t/m 06-10-2011

Op 6 en 7 oktober vindt de NSTT No-Dig Dag plaats. Tijdens deze dagen wordt het beste van boor- en leidingrenovatietechnieken voor u bijeengebracht: ondergrondse infra zonder hinder.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Okt

5

'11

Van 11-10-2011 t/m 12-10-2011
Tijdens het tweedaagse seminar ‘Tunnelveiligheid in Nederland’ hoort u vanuit verschillende perspectieven hoe u complexe wegtunnelprojecten integraal aanpakt en wie welke rol hierbij op zich wil nemen. Het congres vindt plaats op 12 en 13 oktober in Nieuwegein
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Okt

11

'11

Van 12-10-2011 t/m 13-10-2011
Op 13 en 14 oktober 2011 zal in Maarssen het 1e Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Okt

12

'11

18-10-2011
Citychlor en Upsoil organiseren op 19 oktober 2011 een workshop over grootschalige herontwikkelingsprojecten en in situ bodemsaneringstechnieken. Deze workshop zal plaatsvinden in de Jaarbeurs, Utrecht.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

18

'11

Van 01-11-2011 t/m 03-11-2011

Van 2 tot 4 november vindt ’s werelds grootstearchitectuurfestival plaats in Barcelona.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

1

'11

02-11-2011
Hettechnologiesymposium van het COB is dit jaar een coproductie met de ingenieursvan KIVI NIRIA TTOW. Deze beroepsvereniging van gedreven bouwers vanondergrondse constructies bestaat 40 jaar. Een goede reden om de ingenieurcentraal te stellen op ons congres.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

2

'11

02-11-2011
Het technologiesymposium van het COB is dit jaar een coproductie met de ingenieurs van KIVI NIRIA TTOW. Deze beroepsvereniging van gedreven bouwers van ondergrondse constructies bestaat 40 jaar. Een goede reden om de ingenieur centraal te stellen op ons congres.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

2

'11

Van 07-11-2011 t/m 09-11-2011
Op 8 - 10 november 2011 houdt Deltares Academy in Delft voor de derde keer de internationale cursus Horizontal Directional Drilling (HDD)
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

7

'11

09-11-2011
Op 10 november vindt in het Chasse Theater in Breda de Geotechniekdag 2011 plaats.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

9

'11

Van 15-11-2011 t/m 17-11-2011
Van 16-18 november organiseert IQPC in Amsterdam eeninternationale tunnelconferentie. Hoogtepunten zijn onder andere deNew Austrian Tunnelling Method en brandveilig ontwerpen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

15

'11

16-11-2011
De Betondag, georganiseerd door de Betonvereniging, is het jaarlijkse kennis- en netwerkevenement voor de (beton) bouwwereld. Met ruim 3.000 deelnemers en 200 exposanten is het volgens de Betonvereniging met afstand de grootste eendaagse manifestatie in de Europese bouw. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, brancheorganisaties en kennisinstellingen nemen deel aan de Betondag. Ook zijn er tal van exposanten uit Duitsland en België.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

16

'11

Van 22-11-2011 t/m 23-11-2011
Op 23 en 24 november organiseert IIR de conferentie Ondergrondse Infrastructuur met als thema “voorkom verleggingskosten en schade door optimale samenwerking”.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

22

'11

Van 10-01-2012 t/m 12-01-2012
De gemeentelijke infrastructuur staat centraal tijdens de Nationale kennisdagen, die van 10 tot en met 13 januari 2012 plaatsvinden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

10

'12

Van 30-01-2012 t/m 31-01-2012

Proffesionals op het gebied van tunneltechniek verzamelen zich eind januari in Dubai, waar experts ingaan op de uitdagingen voor complexe ondergrondse projecten in het Midden-Oosten.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

30

'12

31-01-2012
Zijn er grenzen zijn aan het gebruik van de ondergrond? Hoe bepalen we prioriteiten als er meerdere gebruiksopties voor eenzelfde gebied bestaan en hoe is de relatie met de bovengrond? Over deze ontwikkelingen organiseert KIVI NIRIA een bijeenkomst op woensdagavond 1 februari.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jan

31

'12

15-02-2012
Op zoek naar de sleutelfactoren voor een samenhangend grondwaterbeleid in stedelijk gebied: dat staat op het programma voor de bijeenkomst Grondwater in ruimtelijk perspectief.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Feb

15

'12

Van 13-03-2012 t/m 15-03-2012
Het vijfde International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS) vindt plaats van 14 t/m 16 maart in New York.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

13

'12

22-03-2012
SIKB nodigt u uit voor een kennis- en discussiebijeenkomst over BRL en protocol Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

22

'12

Van 26-03-2012 t/m 28-03-2012
De tiende INTERtunnel vindt plaats van 27 t/m 29 maart in Turijn.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

26

'12

11-04-2012
Een bijzondere open dag: op de Dag van de Praktijk maakt u kennis met projecten waar de bodem bewust wordt gebruikt en duurzaam beheerd.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

11

'12

Van 15-04-2012 t/m 20-04-2012
In 2012 vindt in Parijs de INTERMAT plaats - de internationale vakbeurs voor materieel en technieken voor openbare werken en bouw. De INTERMAT wordt gehouden van 16 t/m 21 april in het expositiecomplex Paris-Nord Villepinte.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

15

'12

17-04-2012
Tijdens het Diner van de Ondergrond op 17 april 2012 keken we naar de langetermijnvraagstukken voor Nederland en de exportpotentie van ondergronds bouwen. Welke vraagstukken en kansen zien onze nieuwe ambassadeurs de komende jaren op het gebied van ondergronds bouwen in Nederland? En hoe verhoudt zich dit tot het buitenland? Is ondergronds bouwen een mogelijk exportproduct?
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst Diner-van-de-ondergrond

Apr

17

'12

Van 24-04-2012 t/m 25-04-2012
Kom alles te weten over de veranderingen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en maak kennis met de laatste innovatieve ontwikkelingen en kansen voor de toekomst van leidingtransport.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

24

'12

08-05-2012
Ter ere van het rapport Aanbevelingen voor bouwkuipen in stedelijke omgeving is de KIVI NIRIA TTOW lezingenmiddag voor iedereen toegankelijk.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

8

'12

Van 21-05-2012 t/m 22-05-2012
Kom praten over de laatste ontwikkelingen in de wegenbouw op de CROW Infradagen (voorheen Wegbouwkundige Werkdagen).
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mei

21

'12

Van 05-06-2012 t/m 07-06-2012
De vakbeurs Riolering & Gemeen-telijke Infrastructuur gaat over de inrichting van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.
 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

5

'12

Van 05-06-2012 t/m 07-07-2012
De tentoonstelling Stadshavens Rotterdam brengt de transformatie van de Rotterdamse stedelijke havengebieden in beeld.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

5

'12

Van 12-06-2012 t/m 13-06-2012
Het geordend ontwikkelen van de drukke ondergrond: op deze conferentie hoort u hoe overheid en markt het samen doen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jun

12

'12

19-06-2012
De implementatie van richtlijnen BRL 12000 en BUM bemalingen is onderwerp van de platform-bijeenkomst van SIKB en Gasunie.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

19

'12

Van 20-06-2012 t/m 20-05-2012
Met de titel Baten van de ondergrond richt het SKB jaarcongres zich dit keer op het expliciet maken en vergroten van de baten van bodem en ondergrond. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

20

'12

21-06-2012
De workshop Safety versus Economics gaat in op de trends en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van besluitvorming bij weg- en spoortunnelveiligheid.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

21

'12

25-06-2012
Tijdens dit congres leert u samen met alle mogelijke partners strategieën te bedenken om het optimale uit de ondergrond te halen.


>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

25

'12

27-06-2012
Inzicht in de vernieuwde structuur en het praktisch gebruik van de NEN 3650-serie voor veilig beheer en onderhoud van buisleidingsystemen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

27

'12

04-09-2012
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

4

'12

17-09-2012
Kom ook naar deze flexibele werkdag in festivalsferen en maak kennis met de Carrousel Ondergrond en Ordening van SKB en het COB. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

17

'12

18-09-2012
Het tweede symposium van het Pipeliner Kenniscentrum draait om ontwikkelingen op het vlak van integriteitsmanagement en risicoanalyse.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Sep

18

'12

Van 25-09-2012 t/m 26-09-2012
Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrabranche: samenwerken opnieuw uitvinden en kansen optimaal benutten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Sep

25

'12

Van 30-09-2012 t/m 30-10-2012
In oktober organiseert Rotterdam voor de tweede keer de Maand van de Ondergrond. Een maand vol activiteiten waarbij de ondergrond centraal staat.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

30

'12

02-10-2012
Kom ook naar de Funderingsdag en laat u bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen door een keur van sprekers.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Okt

2

'12

Van 02-10-2012 t/m 30-10-2012

Stel u tijdens de GPKL-regiodagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het beheren van de ondergrondse openbare ruimte.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Okt

2

'12

08-10-2012
Risicomanagement belicht vanuit verschillende sectoren. Een bron van inspiratie en een ontmoetingsplek voor professionals.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Okt

8

'12

17-10-2012
Leer meer over de methodiek die technische en ontwerpende disciplines dichter bij elkaar brengt bij het (her)ontwikkelen van een stad.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

17

'12

30-10-2012
Bezoekers worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen de verkeerskunde en wisselen kennis en ervaring uit met collegaprofessionals.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Okt

30

'12

Van 30-10-2012 t/m 28-11-2012
Soundbites by Merford is een bijzondere tentoonstelling over geluid, met daarbij een serie inspirerende themalezingen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

30

'12

Van 05-11-2012 t/m 06-11-2012
Het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland, met meer dan tachtig sprekers en een uitgebreide vakbeurs.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

5

'12

14-11-2012
Het thema van de Betondag 2012 is Jong beton, met een knipoog naar de betontechnologie en de voortschrijdende verjonging van het evenement.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

14

'12

19-11-2012
Geo-Impuls, King en Logeion brengen de gecombineerde inzichten uit de praktijk en de analyses van wetenschappers bij elkaar.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

19

'12

21-11-2012
Transportongevallen kunnen een forse maatschappelijke impact hebben en grote economische schade veroorzaken. Hoe zijn deze effecten te beheersen?
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

21

'12

Van 26-11-2012 t/m 27-11-2012
Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor én door de bodemprofessionals. Dit jaar wordt vooral aandacht besteed aan het samenspel tussen het bodem- en watersysteem.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

26

'12

28-11-2012
Eén middag waarin we alles (of heel veel) presenteren van wat het COB en haar netwerk te bieden hebben. Met als thema: Vindingrijk in arme tijden.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres COB-congres

Nov

28

'12

28-11-2012
Het Nederlandse kabelnet: innovatief of niet? Dat is de vraag tijdens de Kabeldag 2012. Er zijn presentaties en discussies, zodat diversiteit in opvattingen en ervaringen ruim aandacht krijgen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

28

'12

11-12-2012
Product van SKB, het COB en het netwerk: een werkinstrument met informatie over de ondergrond inclusief een bijbehorende GIS-omgeving.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

11

'12

31-12-2012
Ingenieursvereniging KIVI NIRIA TTOW organiseert in januari 2013 een 8-daagse studiereis naar Hong Kong en omgeving. Er staan unieke onderdelen op het programma. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

31

'12

Van 14-01-2013 t/m 17-01-2013
Opdrachtgever, opdrachtnemer en toeleverancier; voor elk onderdeel uit de branche is InfraTech dé ontmoetingsplaats voor de infrastructuur.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

14

'13

15-01-2013
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

15

'13

30-01-2013
Hoe moeten we omgaan met governance om Nederland toekomstbestendig waterveilig te houden? 

>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jan

30

'13

20-02-2013
DACE en FrieslandCampina organiseren op 21 februari 2013 een laagdrempelige bijeenkomst om kennis te maken met Value Management.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Feb

20

'13

Van 25-02-2013 t/m 25-01-2013
De KIVI Lezingenavond op 26 feb. 2013 richt zich op de kleine en grote ondergrondse projecten die lopen in Den Haag.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Feb

25

'13

Van 12-03-2013 t/m 13-03-2013
Leer alles over risicogestuurd beheer en onderhoud voor veilig leidingtransport.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

12

'13

19-03-2013
Op de Dag van de Ingenieur wordt het maatschappelijk belang van techniek zichtbaar gemaakt.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

19

'13

26-03-2013
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

26

'13

09-04-2013
De invloed van de bouw op het milieu, de CO2-prestatieladder of de Carbon Calculator: dit en meer op de lezingenmiddag over duurzaamheid in funderingen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

9

'13

09-04-2013
Platform31 brengt de praktijk van de vier grote steden samen op één podium om de huidige aanpak van ruimtelijke planning in alle dimensies te verkennen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Apr

9

'13

10-04-2013
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

10

'13

Van 14-04-2013 t/m 20-04-2013
Enorme machines op 555.000 vierkante meter met drieduizend exposanten en een half miljoen bezoekers. Dat is BAUMA, de grootste internationale bouwbeurs.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

14

'13

Van 15-04-2013 t/m 23-04-2013
Deze PAO-cursus leert u de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur integraal te benaderen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

15

'13

Van 15-04-2013 t/m 23-04-2013
Deze PAO-cursus leert u de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur integraal te benaderen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

15

'13

16-04-2013
Het derde Diner van de Ondergrond op 16 april 2013 was een bijzondere editie. Dit keer wilden we niet zozeer nieuwe ideeën ophalen, als wel vertellen wat we met eerdere ideeën uit het netwerk gaan doen. De nieuwe strategie en kennisagenda van het COB staan centraal. We presenteerden vier bijzondere onderwerpen:
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst Diner-van-de-ondergrond

Apr

16

'13

Van 16-04-2013 t/m 18-04-2013
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

16

'13

Van 17-04-2013 t/m 18-04-2013
PAO leert u meer over GeoRM, een expliciet risicogestuurde aanpak om gedrag van de grond optimaal te beheersen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

17

'13

24-04-2013
Het 3e Pipeliner Symposium heeft als thema: Pipelines and the European energymarket.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

24

'13

24-04-2013
Het Nederlands-Duitse energieforum geothermie richt zich op de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte en de ontwikkelingen in beide landen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

24

'13

Van 05-05-2013 t/m 07-05-2013
De conferentie van de International Association for Bridge and Structural Engineering staat in het teken van het onderhouden van onze infrastructuur.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

5

'13

Van 05-05-2013 t/m 07-05-2013
De internationale conferentie Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures vindt dit jaar plaats in Rotterdam.

>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

5

'13

15-05-2013
Op 16 mei vind de Dag van de Praktijk plaats. U kunt op veldbezoek bij diverse projecten die gebruikmaken van de bodem.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

15

'13

21-05-2013
Het IFV en het COB organiseren een symposium rondom de presentatie van de nieuwe handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

21

'13

21-05-2013
Monitoring van bouwputten in de praktijk wordt georganiseerd door de Betonvereniging in samenwerking met COBc, VN-Constructeurs en COB. 
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

21

'13

Van 28-05-2013 t/m 29-05-2013
Een grootschalige Europese conferentie waar meer dan twintig steden ervaringen delen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

28

'13

29-05-2013
SKB jaarcongres met als thema 'Bodem en ondergrond: Nu en in de Toekomst'. Het jaarcongres wordt gehouden in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Mei

29

'13

Van 29-05-2013 t/m 30-05-2013
Na het volgen van deze cursus bent u in staat de benodigde kennis te vinden, te verzamelen en te gebruiken om problemen met bemalingen te voorkomen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

29

'13

Van 30-05-2013 t/m 06-06-2013
Het World Tunnel Congress vindt dit jaar plaats in Genève, Zwitserland. Het thema van deze 39e editie is 'Underground – the way to the future!'.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mei

30

'13

Van 03-06-2013 t/m 04-06-2013
Het ontwerpen en aanleggen van infrastructuur op slappe bodem vraagt een speciale aanpak. PAO geeft hierover een speciale cursus op 4 en 5 juni aanstaande.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jun

3

'13

05-06-2013
De evaluatie van de WION is een goede aanleiding voor het Nationale kabels en leidingencongres 2013.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

5

'13

13-06-2013
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

13

'13

13-06-2013
Dienst Metro Amsterdam organiseert samen met het COB een congres om kennis opgedaan bij het boren voor de Noord/Zuidlijn te delen met een select gezelschap.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

13

'13

Van 19-06-2013 t/m 20-06-2013
Rijkswaterstaat (LTR), Bouwend Nederland, UNETO VNI en NL Ingenieurs nodigen u uit voor een interactieve workshop over de nieuwe Landelijke Tunnelstandaard.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

19

'13

20-06-2013
Op 21 juni 2013 vindt de Slappebodemdag plaats, een evenement waarop alles draait om het grondig aanpakken van de slappe bodemproblematiek.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

20

'13

20-06-2013
Tijdens het minisymposium 'Bouwen onder de stad: kan het met minder schade?' worden opmerkelijke onderzoeksresultaten van tien jaar Noord/Zuidlijn gepresenteerd.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

20

'13

09-07-2013
Een workshop over de rol die de bodem speelt voor een goede waterkwaliteit en een duurzame leefomgeving.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jul

9

'13

15-07-2013
De afdelingen Tunneltechniek en Ondergrondse Werken (TTOW) en Bouw- en Waterbouwkunde van KIVI NIRIA organiseren een excursie naar de Sluiskiltunnel in aanbouw. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jul

15

'13

11-09-2013
Meer dan honderd promovendi van de 3TU presenteren hun onderzoek op het gebied van structural engineering.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

11

'13

11-09-2013
Tijdens de Ondergrondse Infra dag van ProRail kunt u kennis opdoen op het gebied van grondboringen, glasvezel lassen en blazen, grondradar en nog veel meer.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

11

'13

12-09-2013
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

12

'13

24-09-2013
Een dag waarop een aantal ondergrondse bouwprojecten speciaal voor u de deuren openstellen.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Praktijk--excursie Projectenmarathon

Sep

24

'13

24-09-2013
Dit jaar zet SIKB de spotlight op u als vakman of vakvrouw op het gebied van bodem, archeologie, water, digitale uitwisseling en bodembescherming.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

24

'13

25-09-2013
Praktijkgerichte informatie over rioleringsbeheer verspreid over diverse mini en maxicursussen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Sep

25

'13

01-10-2013
Deze mini-cursus gaat in op de vele vragen die spelen bij grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

1

'13

Van 02-10-2013 t/m 03-10-2013
Het No Dig Event staat geheel in het teken van sleufloze technieken voor aanleg, onderhoud, renovatie en beheer van ondergrondse infrastructuur. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Okt

2

'13

09-10-2013
Lezingenmiddag met bezoek aan bouwplaats Aquaduct Westelijke InvalsWeg te Leeuwarden.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Okt

9

'13

31-10-2013
Vast voor in uw agenda: het COB-congres 2013!
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres COB-congres

Okt

31

'13

03-11-2013
Het symposium is interessant voor waterbeheerders, overheden, nutsbedrijven en aannemers.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

3

'13

04-11-2013
Een wetenschappelijke, grondige benadering van de geotechniek, maar ook aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

4

'13

Van 04-11-2013 t/m 05-11-2013
Het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

4

'13

11-11-2013
Op interactieve wijze worden allerlei tools, trucs en tips aangereikt om als veiligheidskundige beter in staat te zijn het vaak aanwezige spanningsveld rondom veiligheid om te zetten in een speelveld.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

11

'13

18-11-2013
Tijdens het symposium wordt onder andere gesproken over bodem als integraal onderdeel van de leefomgeving, de ruimtelijke ordening en het energie- en klimaatvraagstuk.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

18

'13

19-11-2013
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

19

'13

Van 19-11-2013 t/m 20-11-2013
In slechts twee dagen bent u volledig op de hoogte van alle actualiteiten op het gebied van kabels- en leidingen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

19

'13

20-11-2013
Een jaarlijks terugkerende studiedag op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

20

'13

Van 25-11-2013 t/m 26-11-2013
Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor én door de bodemprofessionals.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

25

'13

26-11-2013
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

26

'13

Van 27-11-2013 t/m 28-11-2013
In samenwerking met het COB geeft PAO een cursus over het integraal en uniform ontwerpen van tunnels.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

27

'13

01-12-2013
De eerste Systems Engineering Experience biedt een gevarieerd programma met veel praktijkvoorbeelden.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Dec

1

'13

Van 02-12-2013 t/m 09-11-2013
Deze cursus combineert vele aspecten van paalfunderingen; de laatste stand van normering, nieuwe kennis en uitvoeringsaspecten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Dec

2

'13

09-12-2013
Het jaarcongres kabels en leidingen is al jaren hét platform voor professionals in de ondergrondse infrastructuur.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Dec

9

'13

10-12-2013
Een workshop over de rol die de bodem speelt voor een goede waterkwaliteit en een duurzame leefomgeving.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

10

'13

11-12-2013
In deze RISNET-themabijeenkomst staat de grondgedachte van risicocommunicatie én de praktisch uitvoerende kant centraal. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Dec

11

'13

16-12-2013
Bijeenkomst van het Grondwater Collectief, de community of practice van SKB en Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

16

'13

29-01-2014
Het congres 'BGT op de rails' ondersteunt bronhouders en gebruikers bij de invoering en het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jan

29

'14

05-02-2014
Interactief, uitdagend, actueel en kennis verrijkend. Dat is de vernieuwde RIONEDdag in een notendop. Centraal staan uiteraard riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland.

>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Feb

5

'14

09-02-2014
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

9

'14

13-02-2014
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

13

'14

05-03-2014
Projectbijeenkomst: COB-academy
De COB-academy dient als plek om uitkomsten van projecten te delen met het netwerk en verder te verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

5

'14

10-03-2014
SKB organiseert een workshop Communicatie rondom geothermieprojecten op dinsdag 11 maart a.s. in Hoogeveen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

10

'14

11-03-2014
U krijgt een uitgebreide toelichting op de ISO 55000-serie, de wereldwijde normenset voor assetmanagement, en de Nederlandse vertaling wordt gepresenteerd.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

11

'14

12-03-2014
Op donderdag 13 maart 2014 vinden in de Utrecht de maxi- en minicursussen plaats.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

12

'14

18-03-2014
Projectbijeenkomst: COB-academy
De COB-academy dient als plek om uitkomsten van projecten te delen met het netwerk en verder te verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

18

'14

18-03-2014
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

18

'14

18-03-2014
KIVI en branchevereniging NLingenieurs organiseren samen met De Ingenieur en Technisch Weekblad de Dag van de Ingenieur 2014.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

18

'14

Van 06-04-2014 t/m 10-03-2014
Van de GeoWeek maken leerlingen van tien tot vijftien jaar in hun eigen omgeving kennis met de praktijk van geo.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

6

'14

08-04-2014
PAO en COB organiseren samen de praktijkdag 'Veiligheid ondergrondse infrastructuur'.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

8

'14

14-04-2014
Op deze bijeenkomst wil het GPKL zich met de leden buigen over de ontwikkelingen rond het aanleggen van glasvezelnetwerken.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Apr

14

'14

08-05-2014
Op de startbijeenkomst op 9 mei aanstaande presenteert het LEC-TV zijn doelstellingen en ambities.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Mei

8

'14

Van 09-05-2014 t/m 15-05-2014
KIVI TTOW, de vakvereniging van ondergrondse ingenieurs, heeft zich in 2014 kandidaat gesteld voor het organiseren van het World Tunnel Congres 2017, een jaarlijks, prestigieus internationaal congres over tunnelbouw. Het COB heeft TTOW ondersteund bij de promotiecampagne. Op 14 mei 2014 kreeg Noorwegen het WTC2017 toegewezen.
>> lees meer
nietcob archief Congres

Mei

9

'14

13-05-2014
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

13

'14

Van 13-05-2014 t/m 14-05-2014

Deze cursus gaat in op de aanpak van de problemen op houten paalfunderingen en funderingen op staal.


>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

13

'14

14-05-2014
Het doel van deze studiedag is de balans op te maken van vijf jaar handhaving van het Besluit bodemkwaliteit.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

14

'14

21-05-2014
Integrale toepassing van foliecontructies in de infrastructuur
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

21

'14

03-06-2014
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

3

'14

11-06-2014
In samenwerking met het Delft Infrastructure & Mobility Intiative en 3TU.Bouw organiseert InfraQuest een lezingenmiddag over tunnels en bruggen in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

11

'14

13-06-2014
Projectbijeenkomst: KIS Maastunnel
De gemeente Rotterdam wil de renovatie van de Maastunnel gunnen aan een partij die op hoog niveau kw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

13

'14

16-06-2014
De jaarlijkse praktijkdag richt zich deze keer op het delen van praktijkervaringen en de kennisuitwisseling tussen Nederland en België.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

16

'14

Van 17-06-2014 t/m 18-06-2014
Kom praten over de laatste ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw op de CROW Infradagen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

17

'14

18-06-2014
Op 19 juni vindt voor de 7e keer de Dag van de Rail plaats. Een dag in het teken van de actualiteiten en ontwikkelingen rondom het spoor in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

18

'14

Van 22-06-2014 t/m 23-06-2014
Een workshop in het kader van het Europese onderzoeksproject GIPIPE, waaraan onder meer de TU Delft en Tebodin meewerken.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jun

22

'14

25-06-2014
Projectbijeenkomst: KIS Maastunnel
De gemeente Rotterdam wil de renovatie van de Maastunnel gunnen aan een partij die op hoog niveau kw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

25

'14

09-07-2014
Urban underground is een dagvullend programma dat ingaat op de manier waarop zorgvuldige inzet van de ondergrond de bovengrondse leefkwaliteit kan verbeteren.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jul

9

'14

01-09-2014

5e Themabijeenkomst Buisleidingen.


>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Sep

1

'14

10-09-2014
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

10

'14

23-09-2014
Op 23 september 2014 kwamen zo’n vijftig genodigden in Kasteel de Wittenburg bij elkaar om te praten over samenwerking: dé opgave voor de komende jaren. Een paper van prof. dr. Ard-Pieter de Man, hoogleraar aan de VU, diende als gespreksleidraad en vormt de basis voor een cahier.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst Diner-van-de-ondergrond

Sep

23

'14

Van 24-09-2014 t/m 25-09-2014
Het Nationaal Wegencongres: ontmoetingsplek voor opdrachtgevers en -nemers in de infra en hét evenement over ontwikkelingen in de wegensector.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

24

'14

24-09-2014
Op de praktijkgerichte cursusdag van Stichting RIONED kunt u kiezen uit liefst zeventien minicursussen over rioleringsbeheer.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Sep

24

'14

24-09-2014
Thema: 'It takes two to Tango'. Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar bij het goed organiseren van kwaliteit in bodem, water en archeologie.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

24

'14

25-09-2014
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

25

'14

01-10-2014
Technische hoogstandjes en de nieuwste bouwwerken, u maakt het mee tijdens de Projectenmarathon. Het jaarlijkse evenement van KIVI TTOW en het COB brengt u op plekken waar u normaal niet mag komen en er is volop gelegenheid voor vragen.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Praktijk--excursie Projectenmarathon

Okt

1

'14

01-10-2014
De Funderingsdag is een tweejaarlijks evenement voor iedereen die actief is in de (beton)bouw en geotechniek.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Okt

1

'14

01-10-2014
Tijdens dit congres zullen verschillende deskundigen hun lange termijn visie presenteren en zullen de duurzame mogelijkheden worden aangedragen als oplossing rond de vele problemen die de Westerschelde met zich meebrengt.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Okt

1

'14

06-10-2014
Tijdens het Nationaal Parkeercongres 2014 nemen de keynote speakers u mee naar de toekomst die nu al van toepassing is.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Okt

6

'14

07-10-2014
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

7

'14

08-10-2014
Discussieer mee over de toekomst van gebiedsgericht grondwaterbeheer op de AGGb Praktijkdag – Gebiedsgericht Grondwaterbeheer na 2015.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

8

'14

08-10-2014
De masterclass biedt u concrete handvatten om binnen uw projecten te sturen op betrouwbaarheid.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

8

'14

30-10-2014
De complexiteit van ondergrondse bouwprojecten neemt toe, en daarmee de behoefte aan diversiteit. Jong en oud, wetenschap en praktijk, techniek en proces, man en vrouw, civiel en ICT; tal van combinaties zijn nodig om slimme oplossingen te bedenken voor de vraagstukken van deze tijd. Op het COB-congres 2014 vertelden participanten hoe zij mix&matchen bij projecten. Wat levert het op en hoe pak je het aan? 
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres COB-congres

Okt

30

'14

Van 03-11-2014 t/m 04-11-2014
Het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

3

'14

04-11-2014
Projectbijeenkomst: Verkenning Optimalisaties spoor
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

4

'14

04-11-2014
Het grote jaarcongres van OTAR, vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

4

'14

05-11-2014
Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

5

'14

05-11-2014
Tijdens dit congres staan de strategische en operationele vraagstukken centraal om de mogelijkheden van warmte optimaal te benutten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

5

'14

12-11-2014
Het MOOR Congres richt zich op proactieve regie en integrale aanpak van de ondergrondse infra.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

12

'14

Van 17-11-2014 t/m 18-08-2014
Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor en door de bodemprofessionals.  
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

17

'14

Van 17-11-2014 t/m 18-08-2014
Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor en door de bodemprofessionals.  
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Nov

17

'14

19-11-2014
De Betondag is al jarenlang hét kennis- en netwerkevenement voor betonminnend Nederland. Het thema van dit jaar is 'Beton bindt'.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

19

'14

19-11-2014
Een jaarlijks terugkerende studiedag op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

19

'14

Van 24-11-2014 t/m 25-11-2014
Bouwen op en in het slappe Nederlandse deltagebied. PAO geeft hierover een speciale cursus.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

24

'14

24-11-2014
Peter van Westendorp vanStrukton zal een lunchlezing verzorgen over het afzinken van caissons bijVenetië. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

24

'14

25-11-2014
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

25

'14

26-11-2014
Grootste Nederlandse verkeersevenement.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

26

'14

26-11-2014

Ankerpalen worden met succes toegepast.


>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

26

'14

26-11-2014
De gehele Nederlandstalige energiewereld, zowel op technisch als commercieel gebied, is welkom op de Kabeldag.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

26

'14

Van 01-12-2014 t/m 08-12-2014
Deze cursus combineert vele aspecten; de laatste stand van normering, nieuwe kennis en uitvoeringsaspecten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Dec

1

'14

02-12-2014
Op 3 december vindt het jaarlijks terugkerende Rail Ivent plaats. Een dag in het teken van projecten bij het spoor.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

2

'14

15-12-2014
Op 16 december vindt een open lezingen / ITA discussieavond plaats georganiseerd door KIVI TTOW en Strukton. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Dec

15

'14

08-01-2015
Projectbijeenkomst: Mantelbuizenputconstructie
Gemeente Alphen a/d Rijn ontwikkelt in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voo
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

8

'15

13-01-2015
Projectbijeenkomst: Verkenning Optimalisaties spoor
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

13

'15

14-01-2015
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

14

'15

Van 19-01-2015 t/m 22-01-2015
Opdrachtgever, opdrachtnemer en toeleverancier; voor elk onderdeel uit de branche is InfraTech dé ontmoetingsplaats voor de infrastructuur.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jan

19

'15

20-01-2015
Een dag peinzen en deinzen over de ondergrond. Bodembeats bepaalden het ritme op het Flexival 2015. Een ritme van verdiepende lezingen, inspirerende sessies, een bodemgame, film, excursies, leergeschiedenis Rotterdam en een dj (met korte economische verhandelingen).
>> lees meer
cob archief Praktijk--excursie Flexival

Jan

20

'15

20-01-2015
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

20

'15

26-01-2015
Projectbijeenkomst: Data delen
Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zich
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

26

'15

04-02-2015
Interactief, uitdagend, actueel en kennis verrijkend. Dat is de vernieuwde RIONEDdag in een notendop. Centraal staan riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Feb

4

'15

05-02-2015
De workshop gaat in op motieven en belangen van partijen die betrokken zijn bij stedenbouw- kundige ontwikkelingen boven en onder maaiveld.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Feb

5

'15

09-02-2015
Projectbijeenkomst: Verkenning Optimalisaties spoor
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

9

'15

10-02-2015
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

10

'15

12-02-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

12

'15

10-03-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

10

'15

Van 11-03-2015 t/m 19-03-2015
PAO en SBRCURnet organiseren een cursus over damwandconstructies en bouwputten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

11

'15

17-03-2015
KIVI en branchevereniging NLingenieurs organiseren samen de Dag van de Ingenieur 2015.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mar

17

'15

Van 17-03-2015 t/m 18-03-2015

U wordt bijgepraat over de verschillende contractvormen, assetmanagement, instand- houding- en vervangings-vraagstukken.


>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

17

'15

19-03-2015
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

19

'15

25-03-2015
Op de praktijkgerichte cursusdag van Stichting RIONED kunt u kiezen uit liefst 21 minicursussen over rioleringsbeheer.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

25

'15

26-03-2015
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier waarop we onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven.

>> lees meer
cob archief Bijeenkomst Diner-van-de-ondergrond

Mar

26

'15

26-03-2015
Projectbijeenkomst: Diner van de Ondergrond 2015
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tin
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

26

'15

26-03-2015
Projectbijeenkomst: Programmaraad COB
Om de verbinding tussen het COB-bureau en de participanten te versterken, heeft het COB een programm
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

26

'15

26-03-2015
Projectbijeenkomst: Kabels en leidingen reconstructie N213
Het COB en de provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe bij verbreding of reconstructie van provinciale
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

26

'15

Van 07-04-2015 t/m 22-04-2015
Deze PAO-cursus leert u de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur integraal te benaderen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

7

'15

14-04-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

14

'15

15-04-2015
De cursus biedt een nadere toelichting op de achtergronden en de inhoud van CUR-pub. 'Ankerpalen'.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

15

'15

15-04-2015

Ankerpalen worden met succes toegepast.


>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Apr

15

'15

16-04-2015
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

16

'15

Van 20-04-2015 t/m 22-04-2015
De vakbeurs ParkeerVak 2015 toont u nieuwe visies, mogelijkheden en technieken maar ook concrete oplossingen voor elke parkeervraag.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Apr

20

'15

21-04-2015
Projectbijeenkomst: Inspectie zinkvoegen
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te best
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

21

'15

22-04-2015
De ontwikkelingen in de ondergrond gaan snel. 
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Apr

22

'15

Van 17-05-2015 t/m 21-05-2015
In de landelijke GeoWeek kunnen leerlingen van 10-15 jaar ontdekken wat door bedrijven, universiteiten en instellingen gedaan wordt in de geosector.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

17

'15

17-05-2015
Studiedag: Oude, nieuwe, bekende en onbekende instrumenten in de ruimtelijke ordening bij gebiedsontwikkeling.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

17

'15

18-05-2015
Projectbijeenkomst: Verkenning Optimalisaties spoor
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

18

'15

18-05-2015
Geïntegreerde contracten (bv. Design&Build) zijn sterk in opkomst. Hoe gaat hierin het ontwerpen binnen in de praktijk?
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

18

'15

27-05-2015
Deze verdiepingscursus behandelt de dagelijkse praktijk van het meten en beoordelen van trillingen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

27

'15

27-05-2015
In één middag up-to-date over de nieuwe regelgeving voor aanleg, onderhoud en inspectie van bodembeschermende voorzieningen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mei

27

'15

02-06-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

2

'15

03-06-2015
Integrale toepassing van foliecontructies in de infrastructuur
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jun

3

'15

09-06-2015
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

9

'15

10-06-2015
Projectbijeenkomst: Kabels en leidingen reconstructie N213
Het COB en de provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe bij verbreding of reconstructie van provinciale
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

10

'15

10-06-2015
Geo-Impuls gaat in op de Observational Method, een ontwerpmethode om risico's in bouwprojecten te beheersen en kansen te benutten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jun

10

'15

12-06-2015
Projectbijeenkomst: Inspectie zinkvoegen
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te best
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

12

'15

12-06-2015
Neem een kijkje achter de bouwhekken. Ook veel ondergrondse projecten doen mee!
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

12

'15

19-06-2015
Projectbijeenkomst: Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

19

'15

22-06-2015
Opdrachtgever BV KKS en bouwcombinatie CBT organiseren in samenwerking met het COB een symposium over de opgedane kennis en geleerde lessen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

22

'15

23-06-2015
Projectbijeenkomst: Evaluatie Sluiskiltunnel
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten. Wat valt er t
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

23

'15

Van 23-06-2015 t/m 23-06-2014
Op 24 juni vindt voor de 8e keer de Dag van de Rail plaats. Een dag in het teken van de actualiteiten en ontwikkelingen rondom het spoor in Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

23

'15

24-06-2015
Het werkprogramma Geo-Impuls heeft veel opgeleverd. Speciale aandacht is er nu voor de resultaten op technisch vlak.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

24

'15

30-06-2015
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

30

'15

03-09-2015
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

3

'15

08-09-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

8

'15

09-09-2015
Projectbijeenkomst: Cyber security
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cyber security ook bij tunnels en andere ondergro
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

9

'15

10-09-2015
Projectbijeenkomst: BC Maatregelencatalogus trillingen

>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

10

'15

10-09-2015
Projectbijeenkomst: Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

10

'15

16-09-2015
Projectbijeenkomst: Leren van incidenten
Om de tunnel veilig te houden, is er een wettelijke verplichting om jaarlijks aan opleiden, trainen
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

16

'15

17-09-2015
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

17

'15

22-09-2015
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

22

'15

Van 22-09-2015 t/m 22-06-2015
De zevende editie van het congres Fire Protection and Safety in Tunnels richt zich onder meer op het implementeren van veiligheidsstandaarden.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

22

'15

23-09-2015
'Vakmanschap en duidelijke afspraken'. Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar bij het goed organiseren van kwaliteit in bodem-water-archeologie.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

23

'15

23-09-2015
Leren van en met elkaar? Speciaal voor u als rioleringsbeheerder, -manager of -beleidsmedewerker.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Sep

23

'15

30-09-2015

IKT Nederland organiseert de 1e Nederlandse Rioolreparatie praktijkdag. 


>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Sep

30

'15

02-10-2015
Projectbijeenkomst: Programmaraad COB
Om de verbinding tussen het COB-bureau en de participanten te versterken, heeft het COB een programm
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

2

'15

Van 06-10-2015 t/m 07-10-2015
Het No Dig Event staat geheel in het teken van sleufloze technieken voor aanleg, onderhoud, renovatie en beheer van ondergrondse infrastructuur. 
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Okt

6

'15

07-10-2015
New Energy Lab: Bodemenergie in Utrecht (onderdeel van de SURE-week)
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Okt

7

'15

08-10-2015
De masterclass biedt u concrete handvatten om binnen uw projecten te sturen op betrouwbaarheid.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

8

'15

12-10-2015
Projectbijeenkomst: Verkenning Optimalisaties spoor
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

12

'15

Van 13-10-2015 t/m 16-10-2015
Georisicomanagement staat centraal tijdens het International Symposium on Geotechnical Safety and Risk, dat dit jaar in Rotterdam plaatsvindt.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Okt

13

'15

15-10-2015
Projectbijeenkomst: COB-congres 2015
De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

15

'15

15-10-2015
Projectbijeenkomst: Programmaraad COB
Om de verbinding tussen het COB-bureau en de participanten te versterken, heeft het COB een programm
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

15

'15

15-10-2015
Netwerkbijeenkomst om technische studenten, werkzoekenden en bedrijven met elkaar in contact te brengen.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Bijeenkomst

Okt

15

'15

20-10-2015
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

20

'15

26-10-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

26

'15

05-11-2015
Projectbijeenkomst: Platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

5

'15

12-11-2015
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

12

'15

12-11-2015
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 1)
De hoge energiebehoefte van tunnels is geen exclusief Nederlands, maar zeker ook een Europeesproble
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

12

'15

12-11-2015
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 2)
Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle moge
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

12

'15

12-11-2015
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 3)
Er is behoefte aan een overzicht van kansrijke mogelijkheden tot energiereductie die nu nog niet 10
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

12

'15

12-11-2015
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 4)
Om de energiereductie doelstelling (in 2020) te behalen is de rol van een of meerdere icoonprojecten
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

12

'15

12-11-2015
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 5)
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

12

'15

19-11-2015
Op 19 november 2015 vindt de achtste editie plaats van het Forum relinen & rioolbeheer.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Nov

19

'15

19-11-2015
De Betondag is al jarenlang hét kennis- en netwerkevenement voor betonminnend Nederland. Het thema dit jaar is 'Beton van morgen!'.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

19

'15

26-11-2015
Grootste Nederlandse verkeersevenement.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Nov

26

'15

03-12-2015
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Dec

3

'15

08-12-2015
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Dec

8

'15

08-12-2015
Projectbijeenkomst: Inspectie zinkvoegen
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te best
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Dec

8

'15

10-12-2015
De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van wordt. Hoe dat werkt in de praktijk? Dat vertellen de participanten op het COB-congres 2015.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres COB-congres

Dec

10

'15

10-12-2015
Wat wordt er werkelijk bedoeld, en waar reageren we op? De socratische gespreksmethode is erop gericht dit helder te krijgen.
>> lees meer
openbaar cob archief Bijeenkomst

Dec

10

'15

12-01-2016
Projectbijeenkomst: Cyber security
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cyber security ook bij tunnels en andere ondergro
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

12

'16

21-01-2016
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

21

'16

21-01-2016
Projectbijeenkomst: Icoonproject A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de tunnel in de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam duurzaam aan
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

21

'16

26-01-2016
Projectbijeenkomst: Platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

26

'16

29-01-2016
Projectbijeenkomst: Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

29

'16

09-02-2016
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 5)
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

9

'16

11-02-2016
SBRCURnet en opleidingsinstituut PAOTM geven samen een cursus over het vervormingsgedrag van een constructie bij funderen op staal.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Feb

11

'16

12-02-2016
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 2)
Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle moge
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

12

'16

16-02-2016
Instituut voor Bouwrecht organiseert een studiemiddag Aanbesteden van Duurzaam bouwprojecten
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Feb

16

'16

18-02-2016
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Feb

18

'16

01-03-2016
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

1

'16

03-03-2016
Projectbijeenkomst: Data delen
Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zich
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

3

'16

08-03-2016
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

8

'16

09-03-2016
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

9

'16

09-03-2016
Projectbijeenkomst: Verkorten afsluiten door virtueel testen
In 2016 heeft het COB samen met het KPT een aantal workshops over het verifiëren en valideren van t
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

9

'16

Van 10-03-2016 t/m 18-03-2016
PAO Techniek en Management en SBRCURnet organiseren een cursus over damwandconstructies en bouwputten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Mar

10

'16

Van 15-03-2016 t/m 17-03-2016
Samen met de gelijktijdige Aqua Nederland Vakbeurs verbindt de beurs RioleringsVakdagen ruim 300 exposanten aan bijna 10.000 vakspecialisten in de rioleringsbranche.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mar

15

'16

15-03-2016
Projectbijeenkomst: Cyber security
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cyber security ook bij tunnels en andere ondergro
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

15

'16

16-03-2016
Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen, ook op het gebied van water en bodem. Bereidt u voor met het seminar van Eurecom op 16 maart 2016.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mar

16

'16

16-03-2016
Vexpan en het Platform Betononderhoud slaan de handen ineen om de kennis van betononderhoud op een hoger peil te brengen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mar

16

'16

16-03-2016
KIVI en branchevereniging NLingenieurs organiseren samen de Dag van de Ingenieur 2016.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

16

'16

18-03-2016
Projectbijeenkomst: Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

18

'16

21-03-2016
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 5)
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

21

'16

Van 23-03-2016 t/m 24-03-2016
Op 23 maart 2016 vindt de tiende editie plaats van het congres Beheer en onderhoud van infrastructuur. Thema dit jaar is: optimaliseer samen assetmanagement.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mar

23

'16

Van 23-03-2016 t/m 24-03-2016
Het Buisleidingen Platform richt zich op efficiënt, veilig en toekomstgericht beheer en onderhoud van buisleidingen. De conferentie biedt u de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten van dit moment.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mar

23

'16

24-03-2016
Op donderdag 24 maart 2016 organiseert Stichting RIONED korte, praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer.
>> lees meer
nietcob archief Cursus

Mar

24

'16

31-03-2016
Onder de titel 'Heel Holland Zakt' organiseert het Platform Slappe Bodem op 31 maart 2016 een nationaal congres over veenbodemdaling.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Mar

31

'16

31-03-2016
Projectbijeenkomst: Platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

31

'16

Van 01-04-2016 t/m 29-04-2016
Deze intensieve vijfdaagse cursus neemt jonge ingenieurs mee door alle fasen en aspecten van een project en laat hen de opgedane kennis toepassen in een casestudie.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Apr

1

'16

Van 05-04-2016 t/m 20-04-2016
Deze PAO-cursus leert u de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur integraal te benaderen.
>> lees meer
openbaar cob archief Praktijk--excursie

Apr

5

'16

Van 05-04-2016 t/m 06-04-2016
Bouwen op en in het slappe Nederlandse deltagebied gaat gepaard met risico's. In deze tweedaagse cursus leert daar slim mee om te gaan.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Apr

5

'16

07-04-2016
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

7

'16

12-04-2016
Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Wat zijn de ontwikkelingen en trends, en welke uitdagingen staan ons te wachten? Dit zijn de onderwerpen tijdens InSPIErations 2016.
>> lees meer
nietcob archief Congres

Apr

12

'16

15-04-2016
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 5)
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

15

'16

19-04-2016
Projectbijeenkomst: Energiereductie tunnels (Spoor 2)
Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle moge
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

19

'16

21-04-2016
Een nieuw congres voor professionals die een rol hebben bij het inkopen/aanbesteden en uitvoeren van werken in de grond-, weg- en waterbouw.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Apr

21

'16

Van 25-04-2016 t/m 26-04-2016
New Developments in Tunnel Safety.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Apr

25

'16

10-05-2016
Ter ere van het tienjarig jubileum organiseert studievereniging De Ondergrondse (TU Delft) een symposium over geotechniek.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Mei

10

'16

Van 11-05-2016 t/m 25-05-2016
SBRCURnet organiseert voor u een tweedaagse cursus 'Ontwerp en bereken energieneutrale gebouwen'.
>> lees meer
nietcob archief Cursus

Mei

11

'16

17-05-2016
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

17

'16

24-05-2016
Projectbijeenkomst: Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

24

'16

Van 24-05-2016 t/m 25-05-2016
In deze cursus leert u van de nieuwste inzichten op het gebied van het schadevrij heien en trillen van palen, damwanden en combiwanden.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Mei

24

'16

26-05-2016
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

26

'16

31-05-2016
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

31

'16

Van 02-06-2016 t/m 24-06-2016
Bouwrisico's zijn veelal gerelateerd aan de ondergrond. De PAOTM-cursus Geology for engineers gaat in op de geologische onderwerpen die voor bouwers van belang zijn.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Jun

2

'16

04-06-2016
Neem een kijkje achter de bouwhekken. Ook veel ondergrondse projecten doen mee!
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

4

'16

09-06-2016
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

9

'16

09-06-2016
De Betonvereniging organiseert in samenwerking met Bouwen met Staal, VNconstructeurs en YouCon de Constructeursdag 2016, een event waar constructeurs elkaar ontmoeten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

9

'16

09-06-2016
Het is alweer bijna zover! Wij nodigen u van harte uit.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

9

'16

14-06-2016
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

14

'16

15-06-2016
Wat zijn nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied van geothermie en welke bedrijven zijn potentiële business partners? Deze en andere vragen staan op woensdag 15 juni 2016 centraal bij de Nederlands-Duitse Energiemeeting over (diepe) geothermie.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Jun

15

'16

21-06-2016
Projectbijeenkomst: Platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

21

'16

21-06-2016
Projectbijeenkomst: Cyber security
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cyber security ook bij tunnels en andere ondergro
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

21

'16

Van 22-06-2016 t/m 23-06-2016
Kom praten over de laatste ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw op de CROW Infradagen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Jun

22

'16

23-06-2016
Urban underground is een dagvullend programma dat ingaat op de manier waarop zorgvuldige inzet van de ondergrond de bovengrondse leefkwaliteit kan verbeteren.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Jun

23

'16

27-06-2016
Projectbijeenkomst: Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verd
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

27

'16

07-07-2016
KIVI TTOW en COB organiseren een lezingenmiddag over twee nieuwe parkeergarages in Leiden.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jul

7

'16

06-09-2016
Projectbijeenkomst: Cyber security
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cyber security ook bij tunnels en andere ondergro
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

6

'16

Van 08-09-2016 t/m 09-09-2016
GEANNULEERD - Helaas zal Delta Tunnelling, het eerste grote zinktunnelcongres in Nederland, niet doorgaan.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Sep

8

'16

08-09-2016
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

8

'16

13-09-2016
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

13

'16

Van 14-09-2016 t/m 15-09-2016
Het COB zal een workshop verzorgen tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.
>> lees meer
nietcob archief Congres

Sep

14

'16

15-09-2016
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

15

'16

20-09-2016
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

20

'16

Van 28-09-2016 t/m 29-08-2016
Een totaalevenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Met speciale aandacht voor de ondergrond.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

28

'16

29-09-2016
Bodem, water en archeologie op de schop. Dat is het thema van het SIKB Jaarcongres 2016.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Congres

Sep

29

'16

29-09-2016
Projectbijeenkomst: Platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Sep

29

'16

05-10-2016
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

5

'16

11-10-2016
Projectbijeenkomst: Verificatie en validatie
Het project ‘Verificatie en validatie’ beoogt om het kennisniveau aangaande V&V processen en met
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

11

'16

12-10-2016
Projectbijeenkomst: De waarde van ondergronds bouwen
De afgelopen decennia zijn er tal van ondergrondse bouwprojecten min of meer geruisloos verrezen (of
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

12

'16

13-10-2016
De eendaagse cursus gaat onder meer in op de toepassingsmogelijkheden van folieconstructies, geleerde lessen, risico's en nieuwe materialen en technieken.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Okt

13

'16

Van 15-10-2016 t/m 18-10-2016
Vijfde editie van het internationale symposium gericht op life cycle civil engineering.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Okt

15

'16

18-10-2016
Projectbijeenkomst: Verificatie en validatie
Het project ‘Verificatie en validatie’ beoogt om het kennisniveau aangaande V&V processen en met
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

18

'16

25-10-2016
Deelnemers aan Geo-Impuls praten elkaar bij rondom de doelstelling van het programma: het mimimaal halveren van de kans en het gevolg van geotechnisch falen in infrastructurele projecten.
>> lees meer
nietcob archief Congres

Okt

25

'16

26-10-2016
Projectbijeenkomst: Big data
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Okt

26

'16

02-11-2016
Op het KLO Nationaal Kabel- en leidingcongres kunt u zich op één dag laten bijpraten over alle ontwikkelingen op gebied van zorgvuldig graven.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

2

'16

03-11-2016
Het praktijkcongres van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling richt zich op de impact van technologie op gebiedsontwikkeling.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

3

'16

Van 08-11-2016 t/m 09-11-2016
Het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland, met meer dan tachtig sprekers en een uitgebreide vakbeurs.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

8

'16

09-11-2016
Projectbijeenkomst: Expertteam Piet Heintunnel
Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS M
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

9

'16

17-11-2016
De Betondag is al jarenlang hét kennis- en netwerkevenement voor betonminnend Nederland. Het thema dit jaar is 'intelligent beton'.
>> lees meer
nietcob archief Congres

Nov

17

'16

22-11-2016
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

22

'16

23-11-2016
KIVI-afdeling Bouw- en waterbouwkunde organiseert een lezingenavond over de  Rotterdamsebaan in Den Haag.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Bijeenkomst

Nov

23

'16

24-11-2016
Het Nationaal Warmtecongres is al jaren hét platform voor de warmtesector. Er komen ruim honderd bezoekers vanuit overheden en marktpartijen. Het centrale onderwerp is deze keer de energietransitie.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

24

'16

24-11-2016
Projectbijeenkomst: Carrousel Ondergrond en Ordening
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practi
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

24

'16

24-11-2016
De tweejaarlijkse Kabeldag staat in het teken van kabelnetten voor groene energie.

>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

24

'16

29-11-2016
Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor en door de bodemprofessionals. 
>> lees meer
openbaar nietcob archief Congres

Nov

29

'16

30-11-2016
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Nov

30

'16

08-12-2016
Op het COB-congres hoort u mooie voorbeelden, verfrissende inzichten en doeltreffende oplossingen rondom het thema 'Leren in de praktijk'.
>> lees meer
openbaar cob archief Congres

Dec

8

'16

13-12-2016
Projectbijeenkomst: Platform Niet-rijkstunnels
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra co
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Dec

13

'16

15-12-2016
Op 15 december 2016 vindt een open lezingenavond plaats georganiseerd door KIVI TTOW en Strukton.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Bijeenkomst

Dec

15

'16

Van 14-01-2017 t/m 23-04-2017
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Maastunnel wijdt de Kunsthal Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam een tentoonstelling aan de oudste verkeerstunnel van Nederland.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Jan

14

'17

18-01-2017
Projectbijeenkomst: De waarde van ondergronds bouwen
De afgelopen decennia zijn er tal van ondergrondse bouwprojecten min of meer geruisloos verrezen (of
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

18

'17

25-01-2017
Projectbijeenkomst: K&L in grote projecten
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdagin
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jan

25

'17

02-02-2017
Een interactieve dag, waarbij uw inbreng veel groter wordt doordat meningen, vragen en reacties direct worden ingebracht.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Feb

2

'17

15-02-2017
Het Flexival 2017 richt zich op ordenings- en waardevraagstukken van gisteren, vandaag én morgen: wat kunnen we leren en welke lessen kunnen we benutten?
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres

Feb

15

'17

Van 07-03-2017 t/m 22-03-2017
Deze cursus (mede georganiseerd door het COB) leert u de veiligheidsproblematiek van ondergrondse infrastructuur integraal te benaderen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Praktijk--excursie

Mar

7

'17

07-03-2017
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

7

'17

09-03-2017
Op 9 maart 2017 organiseert KIVI Geotechniek de algemene ledenvergadering met aansluitend lezingen over parkeergarage Lammermarkt (Leiden).
>> lees meer
openbaar nietcob archief Bijeenkomst

Mar

9

'17

16-03-2017
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

16

'17

23-03-2017
Op donderdag 23 maart 2017 organiseert Stichting RIONED korte, praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer.
>> lees meer
nietcob archief Congres

Mar

23

'17

30-03-2017
Op donderdag 30 maart 2017 organiseren Rijkswaterstaat, IXAS en het COB een speciale kennisdag voor medewerkers van tunnelprojecten. Wat zijn de lessen van de Gaasperdammertunnel tot nu toe?
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres

Mar

30

'17

30-03-2017
Projectbijeenkomst: Evaluatie Gaasperdammertunnel
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mar

30

'17

04-04-2017
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Apr

4

'17

Van 11-04-2017 t/m 12-04-2017
PAO Techniek en Management en SBRCURnet organiseren een cursus over heien en trillen van damwanden en funderingspalen.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Cursus

Apr

11

'17

09-05-2017
Projectbijeenkomst: Platform Meerwaarde ondergrond
Het platform Meerwaarde ondergrond is een praktijkgemeenschap gericht op het creëren van meerwaarde
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

9

'17

09-05-2017
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

9

'17

09-05-2017
Projectbijeenkomst: Platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar v
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

9

'17

10-05-2017
Tijdens deze lezingenmiddag van ingenieursvereniging KIVI TTOW krijgt u een inkijkje in nieuwe en aankomende tunnelprojecten.
>> lees meer
openbaar nietcob archief Bijeenkomst

Mei

10

'17

10-05-2017
Projectbijeenkomst: Langetermijnvisie tunnels
De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. O
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

10

'17

12-05-2017
Projectbijeenkomst: K&L in grote projecten
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdagin
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

12

'17

20-05-2017
Neem een kijkje achter de bouwhekken. Ook veel ondergrondse projecten doen mee!
>> lees meer
openbaar nietcob gratis archief Praktijk--excursie

Mei

20

'17

22-05-2017
Projectbijeenkomst: Verkorten afsluiten door virtueel testen
In 2016 heeft het COB samen met het KPT een aantal workshops over het verifiëren en valideren van t
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

22

'17

30-05-2017
Het renoveren van tunnels is zowel in België als in Nederland een zeer actueel thema. Renovatie vereist andere competenties dan aanleg. Daarom organiseren de Vlaamse ingenieursvereniging ie-net en het COB op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag.
>> lees meer
openbaar cob gratis archief Congres

Mei

30

'17

30-05-2017
Projectbijeenkomst: Internationale samenwerking renoveren
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. De Belgische ingenieursvereniging ie-net en het
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Mei

30

'17

09-06-2017
Projectbijeenkomst: Langetermijnvisie tunnels
De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. O
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

9

'17

14-06-2017
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

14

'17

21-06-2017
Projectbijeenkomst: Verificatie en validatie
Het project ‘Verificatie en validatie’ beoogt om het kennisniveau aangaande V&V processen en met
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

21

'17

27-06-2017
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob archief Bijeenkomst

Jun

27

'17

05-07-2017
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Jul

5

'17

21-07-2017
Projectbijeenkomst: Platform Meerwaarde ondergrond
Het platform Meerwaarde ondergrond is een praktijkgemeenschap gericht op het creëren van meerwaarde
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Jul

21

'17

07-09-2017
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Sep

7

'17

22-09-2017
Projectbijeenkomst: Platform Kabels en leidingen
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderw
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Sep

22

'17

22-09-2017
Projectbijeenkomst: Evaluatie Gaasperdammertunnel
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Sep

22

'17

28-09-2017
Projectbijeenkomst: Platform Meerwaarde ondergrond
Het platform Meerwaarde ondergrond is een praktijkgemeenschap gericht op het creëren van meerwaarde
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Sep

28

'17

10-10-2017
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Okt

10

'17

Van 11-10-2017 t/m 12-10-2017
Het No Dig Event staat geheel in het teken van aanleggen, repareren, renoveren en vervangen van ondergrondse kabels en leidingen met gebruik van sleufloze technieken (No-Dig), dus zonder te graven.
>> lees meer
openbaar nietcob gratis toekomst Congres

Okt

11

'17

07-11-2017
Projectbijeenkomst: Platform Veiligheid
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Nov

7

'17

29-11-2017
Projectbijeenkomst: Platform Ordening en ondergrond
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaa
>> lees meer
cob toekomst Bijeenkomst

Nov

29

'17

Ook interessant:

Filter op:

Toekomst / archief


COB gerelateerd


Kenmerken: