Beoordeling van de duurzaamheid van de tunnelwand van de 2e Heinenoordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: HVR-024.CT.06.A
  • Auteur: Ir. A.J.M.Siemes, Dr. R.B. Polders, Dr.Ir. O.C.G. Adan
  • Jaar: 1998

Samenvatting

In opdracht van Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de eisen ten aanzien van de duurzaamheid, zoals die zijn gesteld aan de betonnen tunnelwand van de Tweede Heinenoordtunnel, naar de wijze waarop aan deze eisen is voldaan en naar de invloed van diverse vormen van schade aan de tunnelwand en reparaties op deze duurzaamheid. De aandacht tijdens de studie heeft voornamelijk bij het betonnen gedeelte gelegen. Zijdelings is ook aandacht besteed aan de rubberen afdichtingprofielen en aan de triplexplaatjes die aanwezig zijn tussen de opeenvolgende tunnelringen.

Op basis van onderzoeksresultaten van TNO Bouw, aangevuld met literatuurinformatie, is een rekenvoorbeeld gegeven van een levensduurvoorspelling van het ogenblik dat het carbonatatiefront de wapening bereikt. Uit het voorbeeld kan worden afgeleid, dat voor het bereiken van de gewenste levensduur het noodzakelijk is dat optimaal wordt voldaan aan alle randvoorwaarden (zoals grootte van de dekking, kwaliteit van de dekking). In het rapport is tenslotte een opzet gegeven voor een procedure die kan worden gebruikt voor het uitvoeren van een levensduurbeschouwing.