Bepaling duurzaamheid 2e Beneluxtunnel – probabilistische berekeningen volgens de DuraCrete methode

Terug naar kennisbank
  • Document code: GWO-045.CT.06.A
  • Auteur: S.E. van Manen
  • Jaar: 2000

Samenvatting

Het project DuraCrete heeft een ontwerpmenthode opgeleverd met betrekking tot de duurzaamheid van betonconstructies. Deze methode is uitgeprobeerd op het ontwerp van de tweede beneluxtunnel.

Dit rapport onderbouwt de deteministische ontwerpberekeningen, gemaakt volgens de (concept) ontwerphandleiding van COWI met probabilistische analyse. Het blijkt dat de, als randvoorwaarde gehanteerde, geëiste betrouwbaarheid in vrijwel alle gevallen gehaald wordt. In die zin zijn de veiligheidsfactoren die worden voorgesteld adequaat. De geëiste betrouwbaarheid, zoals die in het DuraCrete project is voorgesteld door COWI is echter bijzonder hoog, hoger zelfs dan de eisen die in Nederland (en de rest van Europa) worden gesteld aan het bezwijken van de tunnel. Dit wordt veroorzaakt doordat de huidige ontwerppraktijk deze hoge betrouwbaarheden oplevert. Het is dus ook niet vreemd dat de tweede Beneluxtunnel een hoge betrouwbaarheid heeft met betrekking tot duurzaamheid.