Bepaling duurzaamheid 2e Beneluxtunnel. Probalistische berekening volgens de DuraCrete methode

Terug naar kennisbank
  • Document code: HVR-019.CT.06.A
  • Auteur: S.E. van Manen
  • Jaar: 2000

Samenvatting

In het kader van de implementatie van de kennis opgedaan bij het Europese project DuraCrete zijn berekeningen uitgevoerd op het bestaande ontwerp van de 2e

Beneluxtunnel. Doel hiervan was ervaring op te doen met de methode uit DuraCrete en knelpunten op te sporen. De resultaten zijn beschreven in dit rapport.