COB F 300 Praktijkonderzoek Botlekspoortunnel – dwarsverbindingen; evaluatie uitvoeringsfase F30045

Terug naar kennisbank
  • Document code: AZE-019.CT.07.A
  • Auteur: R.S.M. Lemmens
  • Jaar: 2002

Samenvatting

In het kader van COB commissie F 300 Praktijkonderzoek Botlekspoortunnel is aan ARCADIS gevraagd een evaluatie uit te voeren van het aanbrengen van de dwarsverbindingen bij de Botlekspoortunnel te Rotterdam. Getracht is in deze rapportage een aantal ontwerpkeuzes en ervaringen tijdens de uitvoering te omschrijven en waar mogelijk nader toe te lichten.

Deze rapportage bestaat uit drie delen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op een aantal ontwerp- en uitvoeringsaspecten van dwarsverbindingen tussen tunnelbuizen in het algemeen. Hiermee ontstaat een kader waarmee in hoofdstuk 3 de specifieke aspecten van de Botlekspoortunnel kunnen worden besproken. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 enkele conclusies en aandachtspunten samengevat. In bijlage 1 is een overzicht met foto’s van de realisatie van de dwarsverbindingen opgenomen.