D120 Handreiking duurzaam ondergronds bouwen

Terug naar kennisbank
  • Document code: D120-E-02-082
  • Auteur: Matthijs Nijboer
  • Jaar: 2002

Samenvatting

Ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik wordt in Nederland steeds vaker toegepast, ten behoeve van zowel infrastructuur als verblijfsruimten. Er bestond echter nog geen document dat het duurzaam bouwen toespitst op ondergronds bouwen.

Project D120 ‘Implementatie van duurzaam bouwen in ondergronds bouwen en ruimtegebruik’ is hiervoor opgestart en heeft geleid tot de totstandkoming van een ‘Handreiking Duurzaam Ondergronds Bouwen’. Deze kan als inspiratiebron dienen voor iedereen die zich bezig houdt met ondergronds bouwen.