Duurzaamheidsaspecten van beton met polypropyleenvezels – tussentijdse rapportage

Terug naar kennisbank
  • Document code: GWO-040.CT.06.A
  • Auteur: A.J.M. Siemes
  • Jaar: 2000

Samenvatting

Er wordt overwogen om in het beton van de tunnelsegmenten van de nieuw te bouwen Groene Hart Tunnel gebruikt te maken van polypropeenvezels. Om na te gaan wat

het optimum vezelgehalte is, is brandonderzoek gedaan aan beton met vezelgehalten van 0, 1,2 en 3 kg vezels per m3.

Teneinde na te gaan of polypropeenvezels een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid van beton is nader onderzoek gedaan, dat uit twee gedeelten bestond:

1. literatuurstudie met de nadruk op de Braziliaanse publicatie in samenwerking met TNO Industrie

2. experimenteel onderzoek aan proefstukken die geboord waren uit de segmenten die voor het brandonderzoek gebruikt zouden worden en aan een hoogwaardige hoogovencementbeton, waarvan de proefstukken in het laboratorium van TNO Bouw zijn vervaardigd.

Het experimentele onderzoek was er niet in de eerste plaats op gericht om uitspraken te doen over de stabiliteit van de vezels in het beton. Het doel van het onderzoek was om na te gaan of de verstoring van de matrix door vezels en de aanwezigheid van interfaces tussen de cementmatrix en de vezels een negatieve invloed hebben op het beperken van het chloride- of kooldioxidetransport. Uit het experimentele onderzoek blijkt tussentijds (bij een ouderdom van 91 dagen in een onderzoek dat zich zal uitstrekken over 1 jaar), dat het toevoegen van vezels geen directe invloed heeft op de mechanische eigenschappen van het beton en op het transport van chloride of kooldioxide.