Eindevaluatie spanningen en deformaties ondergrond Botlekspoortunnel F30040

Terug naar kennisbank
  • Document code: AZE-020.CT.07.A
  • Auteur: F.J.M. Hoefsloot; A. Kooistra; P.C. van Zanten
  • Jaar: 2002

Samenvatting

Als onderdeel van de Betuweroute zijn, in het kader van het project Botlekspoortunnel, onder de oude Maas bij Hoogvliet twee zogenaamde double stack boortunnels gebouwd. De Botlekspoortunnel is het eerste grote geboorde tunnelproject in

Nederland, waarbij een gronddrukbalansschild is toegepast. Hierbij is in een grondopbouw geboord, die voornamelijk uit zand bestaat, een grondsoort waarbij voorheen enkel een vloeistofschild mogelijk leek.

Om het boorfront bij het boren in het zand stabiel te houden is gebruik gemaakt van injectie van schuim in de graafkamer. Het boren van de twee tunnels met elk een lengte van 1835 meter heeft in totaal 20 maanden geduurd. De gemiddelde voortgangssnelheid bedraagt derhalve ca. 180 meter per maand.

Voor controle en toetsing van het boorproces zijn aan de west- en oostoever elk drie meetkruizen ingericht. Bij deze meetkruizen is veel instrumentarium aangebracht en is gemeten naar:

· maaiveldzettingen,

· verticale en horizontale gronddeformaties in de ondergrond,

· waterspanningen,

· grond- en groutdrukken.

In het kader van onderzoek naar geboorde tunnels is door het COB de commissie F300 opgestart. Binnen deze commissie

heeft de deelcommissie F330 Geotechniek opdracht verleend aan de combinatie “Fugro, BTC, ingenieursbureau gemeentewerken Rotterdam”naar evaluatie van spanningen en deformaties ten gevolge van het boorproces.