Europese richtlijnen tunnels langer dan 500 m.

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Publicatieblad Europese Unie
  • Jaar: 2009

Samenvatting

In dit document zijn de wijzigingsbesluiten op de richtlijn minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet vastgelegd.

In deze richtlijn 2004/54/EG wordt een geheel van geharmoniseerde minimale veiligheidsnormen vastgelegd die betrekking hebben op de organisatorische, structurele, technische en operationele aspecten. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat alle tunnels met een lengte van meer dan 500 m, in gebruik, aanbouw of in de ontwerpfase, die deel uitmaken van het trans- Europese wegennet, te ontwerpen aan nieuwe geharmoniseerde veiligheidseisen. Tunnels die korter zijn dan 500 m hoeven over het algemeen niet te worden uitgerust met mechanische ventilatiesystemen omdat de hete rook van het vuur op natuurlijke wijze in lagen wordt verdeeld.