Evaluatie praktijktoets quick scan voor integraal afwegen

Terug naar kennisbank
  • Document code: N44002
  • Auteur: J.G. Verlaan, commissie N400
  • Jaar: 1999

Samenvatting

De Quick Scan zoals beschreven in COB Rapport N 410-01 beoogt een instrument te zijn voor het integraal afwegen van onder- en bovengrondse oplossingen in de voorfase of verkenningsfase van een beleidsproces. Het doel van de quick scan is te komen tot een selectie van kansrijk geachte altematieven, bedoeld voor nadere uitwerking, bijvoorbeeld in een Startnotitie. Het instrument is behulpzaam bij het formuleren van een probleemstelling, de probleemafbakening,

het genereren van altematieven, screening en het selecteren van die altematieven die het meest kansrijk worden geacht. Het ontwerp beoogt een geintegreerde aanpak van proces-ontwerp en inhoudelijke analyse. De methodiek is ontworpen vanuit een participatief perspectief vanwege de wens draagvlak te verwerven voor de probleemformulering en de beoogde oplossingen. De methodiek is voor het eerst in praktijk gebracht in het voorjaar van 1999 in de gemeente Ede. Dit rapport evalueert de praktijktoets.