Externe veiligheid VNG

Terug naar kennisbank

    Samenvatting

    Via deze link komt u op de website van Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG. 

    Via de zoekregel kunt u diverse informatie vinden over bijvoorbeeld regels en onderzoeken met betrekking tot tunnels, kabels en leidingen, stedelijke ondergrondse inrichting, verkeer en milieuregels