F210 Sophiaspoortunnel – evaluatie metingen en predicties

Terug naar kennisbank
  • Document code: D5078/U/RAP/48
  • Auteur: R.M. Bos
  • Jaar: 2001

Samenvatting

De Sophiaspoortunnel is een onderdeel van de Betuweroute. De Deelcommissie Zwel richt zich op het onderzoek naar zwel bij Startschacht Oost bij Oud Alblas. Het zwelonderzoek is onderdeel van het Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel F200. Begin 1999 is begonnen met het ontgraven van de startschacht van de Sophiaspoortunnel. Hierbij zijn gedurende een periode van enkele maanden zwelmetingen uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de bevindingen en conclusies van de werksessies waarin de metingen vergeleken werden met de resultaten uit de napredicties. 

Uit de resultaten van de extrapolaties kan geconcludeerd worden dat zowel bij lineaire als bij spanningsafhankelijke extrapolatie de laag van Kedichem voor het leegpompen van de schacht zwelt en tijdens het leegpompen weer samendrukt.