Factsheet ‘Advies van de Commissie m.e.r.’

Terug naar kennisbank
  • Document code: Nr.16
  • Auteur: Commissie m.e.r.
  • Jaar: 2013

Samenvatting

De Commissie m.e.r. adviseert overheden over de inhoud en kwaliteit van informatie in milieueffectrapporten (MER’en). Dit factsheet gaat in op de volgende vragen:

(1) Welke adviezen zijn er?

(2) Wat zijn de adviestermijnen?

(3) Wat doet de Commissie met zienswijzen?

(4) Hoe gaat het adviestraject stap voor stap?