Financiële structurering van pps-projecten.

Terug naar kennisbank
  • Jaar: 2000

Samenvatting

De belanstelling voor publiek-private samenwerking gaat gepaard met hernieuwde aandacht voor de financieringswijze van publieke investeringen. Ondermeer de vraag of het nodig is dat de overheid bij bepaalde projecten meer risicodragende financieringsvormen overweegt speelt op. Deze beschouwing wordt gewijdt aan de wijze waarop het Rijk haar financiele betrokkenheid bij pps-projecten kan vormgeven. De financiele structurering van pps-projecten is een kwestie van maatwerk waarbij de principes van publiek-private samenwerking, projectfinanciering en begrotingsbeheersing samenkomen. Vanuit deze invalshoeken geeft deze notitie aanzet voor richtlijnen die een effectieve inzet van financiele instrumenten en financieringsconstructies door het Rijk bevorderen en uitgangspunten voor budgettaire behandeling van financieringsconstructies binnen de begrotingspolitiek.