Fire testing procedure tunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: Efectis-R0695:2020
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Rijkswaterstaat en Efectis hebben samengewerkt aan een nodige revisie van wat bekend staat als de RWS-procedure voor tunnels. Fire testing procedure for tunnel lining and other tunnel components beschrijft de testprocedure zoals deze vanaf 2020 toegepast zal worden. Nieuw in deze versie zijn onder meer werkwijzes voor het testen van vluchtdeuren en voegen, en voor het on-sitetesten met een mobiele oven.