Groeiboek Hinderarm renoveren

Terug naar kennisbank
  • Jaar: 2019

Samenvatting

Een boek vol informatie en inspiratie om tunnelrenovaties veilig, duurzaam, effectief en met zo min mogelijk hinder te laten plaatsvinden.

De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens wordt gekozen voor een volledige afsluiting. Daarom heeft het COB-netwerk een groeiboek gemaakt met tips en trucs om hinderarm te renoveren. Dat gaat zeker niet alleen over techniek. Ook procesmatige, organisatorische en contractuele middelen komen ter sprake. Het is géén handleiding renoveren. Bij elk tunnelproject spelen andere factoren die een eigen oplossing vergen. De opstellers van dit document hebben uit de rijke ervaringen die ze hebben opgedaan bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten hun kennis willen bundelen en delen in dit document.