In een keer goed

Terug naar kennisbank
  • Auteur: E. van der Spil
  • Jaar: 2016

Samenvatting

Met de realisatie van de Willem van Oranjetunnel won Spoorzone Delft in 2015 de Schreudersprijs. Het prijzengeld is gebruikt om de lessen uit het succesvolle openstellingstraject te delen met de sector.

Allereerst wordt toegelicht hoe en onder welke omstandigheden de ‘Delfts blauwe visie’ op de openstelling van project Spoorzone Delft is ontstaan. De belangrijkste lessen, ervaringen en tips komen vervolgens in (chrono)logische volgorde aan bod. Er wordt onder meer ingegaan op het opleiden, trainen en oefenen (OTO), het test- en simulatieprogramma en het stakeholdermanagement. Ook de uitdagingen van inbeheername komen aan de orde: hoe zorg je ervoor dat zo snel mogelijk kan worden afgeschaald naar ‘business as usual’?