Integraal Boor Beheers Systeem (IBBS) – Plan van Aanpak Fase II

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Haasnoot, Kaalberg
  • Jaar: 2001

Samenvatting

Het doel van dit rapport is om op basis van de resultaten uit de haalbaarheidsstudie een Plan van Aanpak te maken dat de opstap geeft naar de ontwikkeling van een prototype van het IBBS. Voor de deelcomponenten waar nader onderzoek en ontwikkelingswerk voor nodig is, is een kapstok gegeven hoe tot een realisatie van deze componenten gekomen kan worden, waarbij zowel een technisch inhoudelijk als een praktisch procesmatig gedeelte behandeld wordt.

In eerste instantie worden de begrippen en onderdelen van het IBBS in context gepresenteerd. Een opfrissing van het geheugen over het IBBS jargon, waarbij de status van relevante onderdelen geactualiseerd is. In de haalbaarheidstudie zijn drie deelprojecten aangewezen die nader uitgewerkt dienen te worden om tot een prototype IBBS te komen. Deze deelprojecten zijn: Ontwikkelen van een TBM

instellingenvertalingssysteem; Ontwikkelen van een IBBS kennissysteem; Ontwikkelen gegevens opslagsysteem met integratie subsystemen, alsmede de gebruikersinterface. Voor deze deelprojecten wordt het plan van aanpak gepresenteerd. Stappen die in aile deelprojecten voorzien zijn, zijn een functionele analyses of inventarisatie van de componenten, studies bij voorkeur op basis van praktijkgegevens en

softwarematige implementatie.

Tenslotte wordt de praktische procesmatige kant van het plan van aanpak besproken. Hoe zijn de deelprojecten te realiseren op het gebied van kosten en planning. Tevens wordt er doorgekeken naar Fase III, evaluatie van het prototype in een (proef)project. Daarnaast wordt ook ingagaan op eventuele valkuilen of drempels die hoogstwaarschijnlijk genomen moeten worden bij de daadwerkelijk ontwikkeling en implementatie van het IBBS.