L 400 predicties Botlekspoortunnel F 30027

Terug naar kennisbank
  • Document code: AZE-017.CT.12.A
  • Auteur: W.M.G. Courage
  • Jaar: 2000

Samenvatting

In opdracht van Projectbureau CUR/COB K300 zijn trillingsprognoses voor de Botlekspoortunnel uitgevoerd. De prognoses dienden uitgevoerd te worden met het predictiemodel L400 en met betrekking tot trillingsgrootheden en immissiepunten aan te sluiten bij `Predicties K300 ­ dynamisch gedrag ` (oktober 1999 Holland Railconsult) en `Specificatie instrumentatie en dynamische metingen Botlekspoor-tunnel’ (maart 1999 Geodelft). Met bestaande modules uit het L400 model – trein, tunnel en bodem – zijn bron en transmissiepaden naar de immissiepunten opgesteld en doorgerekend. De bronnen omvatten:

· Een harmonische excitatie op een vast punt in de tunnel

· Een treinpassage.

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt de modellering beschreven en zijn de gebruikte parameters voor de berekeningen vastgelegd. De resultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. Voor de harmonische belasting

gebeurt dit in termen van snelheden per eenheid kracht. Deze overdrachten worden in het frequentiegebied tot 50 Hz gepresenteerd. De resultaten van de treinpassage worden gepresenteerd als tijdssignalen voor de optredende snelheidsniveaus. Voor deze tijdssignalen zijn bovendien frequentie analyses uitgevoerd. Top- en effectieve waarden voor de snelheden in de immissie punten worden grafisch gepresenteerd. Tenslotte zullen in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies worden samengevat.