Meetrapport meetring Noord in de Tweede Heinenoordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Dr. Ir. G.P.C. van Oosterhout en Ir. P.C. van Staalduinen
  • Jaar: 1997

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede meetperiode voor de meetring in het meetveld Noord van de Tweede Heinenoordtunnel. Een beschrijving van de meetopstelling is bijgevoegd, inclusief een lijst van slecht functionerende kanalen. Gepresenteerd worden krachten, momenten, gronddrukken en voegverplaatsingen.