Modellering jetgroutkolom naast een paalfundering

Terug naar kennisbank
  • Document code: M52006
  • Auteur: J.W. Plekkenpol
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Momenteel zijn de effecten van het jetgrouten nabij een paalfundering onbekend. Bij de uitvoering van projecten in stedelijke gebieden is het evenwel noodzakelijk

deze invloed te kennen. Door de commissie M520 ‘Grondverbeteringstechnieken’ van CUR/COB is daarom het project M521 ‘Modellering jetgrouten bij paalfundering’ opgestart. Doel van dit project is het bepalen van de invloed van een onverharde jetgroutkolom op het draagvermogen van een funderingspaal. Bij dit onderzoek zijn berekeningen uitgevoerd met toepassing van de eindige elementen

methode. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel 2D als 3D computerprogramma’s. De verkennende 2D berekeningen zijn uitgevoerd met (hoofdzakelijk) een axiaal symmetrische schematisering in het programma PLAXIS. De 3D berekeningen zijn met het programma ABAQUS uitgevoerd. In dit rapport komt eerst de berekening met ABAQUS aan de orde, daarna de berekeningen met Plaxis.