Monetariseringsmethoden milieu- en leefbaarheidseffecten lijninfrastructuur, een leidraad

Terug naar kennisbank
  • Document code: N420-01
  • Auteur: A.W.F. Rey
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Bij de afweging van infrastructuurprojecten spelen verschillende aspecten een rol, waaronder milieu en leefbaarheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de aanleg- en onderhoudskosten worden milieu- en leefbaarheidseffecten in evaluatiestudies meestal niet in geld uitgedrukt. Vaak wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving.

Deze benadering kan soms voldoende zijn om een analyse en advies te maken ten aanzien van een voorkeursalternatief. Echter, er zijn nadelen verbonden aan een dergelijke kwalitatieve benadering. Zo kunnen projectalternatieven die enerzijds duur qua aanleg zijn, maar anderzijds goed scoren op milieu- en leetbaarheidsaspecten, het risico lopen om in een vroegtijdig stadium af te vallen, omdat de verschillende aspecten niet op een gelijksoortige wijze in de afweging zijn betrokken.

Hoewel op een aantal deelterreinen informatie is verzameld en vastgelegd, bijvoorbeeld in de Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen van Rijkswaterstaat, voorschriften van de MERCommissie, diverse wetenschappelijke studies et cetera, ontbreekt nog een handzame en praktische leidraad waarin concrete handreikingen zijn te vinden voor het desgewenst

monetariseren van milieu- en leefbaarheidseffecten van infrastructuur. Om deze leemte te vullen is deze leidraad opgesteld.