N550 Rapport AMOI-CE project

Terug naar kennisbank
  • Auteur: J.H.J. Manhoudt
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Door een sterk groeiende economie en een toenemende druk op de schaarse ruimte in ons land heeft het aspect ondergronds bouwen meer aandacht gekregen. Het COB is verantwoordelijk voor het coördineren en initiëren van onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van het ondergronds bouwen.

Binnen het COB opereert onder andere Instalcob, een samenwerkingsverband van installatiebedrijven met het doel om vernieuwing en verbetering in het ondergronds bouwen tot stand te brengen. Deze organisatie is initiatiefnemer van AMOI (Asset management ondergrondse installaties) dat gericht is op het goedkoper, sneller en beter (duurzamer) realiseren van ondergrondse objecten door middel van integrale samenwerking.

Om dit te kunnen bereiken wil het AMOI-project een nieuwe werkwijze ontwikkelen voor het definiëren, begroten, ontwerpen, realiseren, exploiteren en onderhouden van installaties en bijbehorende civiele objecten in ondergrondse bouwprojecten. In het dit rapport is het projectplan hiervoor vastgelegd.