Netwerken en Stromen

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Nienke Maas
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Deze rapportage is een product van de studie Inventarisatie Netwerken en Stromen. In opdracht van de Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport zijn naast deze studie ook studies verricht naar een Landelijk Netwerk voor ondergronds transport.

Belangrijk onderdeel van deze inventarisatie is een presentatie voor het Platform Transport per Buisleiding. Hans Blom, directeur van TNO Inro heeft deze presentatie gegeven en vervolgens de discussie voorgezeten. Doel van de presentatie is om dit platform, waarin een aantal belangrijke

Nederlandse verladers zitting heeft, te betrekken bij de lopende onderzoeken en ze ook te betrekken bij discussies over de nut en noodzaak van geïntegreerde intermodale vervoerssystemen waarbij op de achtergrond steeds ondergronds transport stond.

inventarisatie; netwerken; stromen; IPOT; transport; buisleiding; TNO; vervoers; systeem