Nieuwe veiligheidsnormen tunnels langer dan 500 m.(rectificatie)

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Europees Parlement
  • Jaar: 2009

Samenvatting

In dit document zijn de opeenvolgende wijzigingen en rectificaties op de richtlijn vastgelegd. In deze richtlijn 2004/54/EG wordt een geheel van geharmoniseerde minimale veiligheidsnormen vastgelegd die betrekking hebben op de organisatorische, structurele, technische en operationele aspecten. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat alle tunnels met een lengte meer dan 500 m, in gebruik, in aanbouw of in de ontwerpfase, die deel uitmaken van het trans-Europese wegennet, te onderwerpen aan nieuwe geharmoniseerde veiligheidseisen. Tunnels die korter zijn dan 500 m hoeven over het algemeen niet te worden uitgerust met mechanische ventilatiesystemen omdat de hete rook van het vuur op natuurlijke wijze in lagen wordt verdeeld.