Ontwerp evaluatienota Willemspoortunnel (rivierkruisend deel)

Terug naar kennisbank
  • Document code: GWO-053.CT.11.A
  • Auteur: A.J.C. van Aart
  • Jaar: 1993

Samenvatting

De Ontwerp/-Evaluatienota Willemsspoortunnel is een nota

die voor het overgrote deel geschreven is tijdens de

uitvoering van de tunnelwerken. De gekozen contractvorm

heeft ertoe geleid dat op het tijdstip van de prijsaanbieding nog geen bestekken (en definitieve ontwerpen) gereed waren.

Een deel van de ontwerpen is gereed gekomen tijdens de uitvoering van voorgaande constructiedelen en is daardoor beïnvloed. Ontwerp en uitvoering lopen door elkaar heen en beïnvloeden elkaar. De keuze is daarom gevallen op een nota waarin ontwerp en evaluatie tegelijkertijd verwerkt zijn. De nota beschrijft het rivierkruisende (afgezonken) deel van de

tunnel.