Praktijkonderzoek F200 “Sophiaspoortunnel”

Terug naar kennisbank
  • Document code: EAU-017.CT.07.A
  • Auteur: Ir. W.A. Nohl
  • Jaar: 2003

Samenvatting

In het kader van het Praktijkopnderzoek Sophtaspoortunnet, deelcornmlssie F220 “Deformaties en Boortechnologie” , zijn berekeningen uitgevoerd met een 40- groutdrukmodel ter bepaling van de deformaties in de ondergrond ten gevolge van het boren van de tunnel, zoals verwoord als deelproject 5 in het Plan van Aanpak, Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel, F200 Commissie Deformaties (doc.nr. TECBPF200, ref.nr. 4932000, d.d. 1 september 2000), met bijbehorend Plan van Aanpak, Deelproject 5 in bijlage IV. In deze EEM-berekeningen wordt een geavanceerd grondmodel (HS-model) toegepast. De invoerparameters voor dit grondmodel volgen uit de resultaten van het veldonderzoek en specialistisch laboratoriumonderzoek.

Dit rapport bevat:

– een korte projectomschrijving;

– een beschrijving en de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek;

– interpretatie resultaten van de conuspressiometerproeven

– een beschrijving en de resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek.