Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel – evaluatie metingen en napredicties

Terug naar kennisbank
  • Document code: F21028
  • Auteur: R.M. Bos
  • Jaar: 2001

Samenvatting

De Sophia SpoorTunnel (SST) is een onderdeel van de Betuweroute. De Deelcommissie kwel richt zich op het onderzoek naar zwel bij Startschacht Oost, bij Oud Alblas. Het zwelonderzoek is onderdeel van het Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel F200.

De napredicties zijn uitgevoerd om rekenmethodes te waarbij verwachtingswaarden voor de parameters zijn gehanteerd. Het betreffen de zogenaamde JWB-methode, een Terzaghi-achtige benadering en een EEM-methode (Plaxis). Eerder zijn predicties uitgevoerd als ontwerpberekening.

In een aparte werksessie van de deelcommissie kwel op 30 maart 2000 zijn de metingen beschouwd en geinterpreteerd. De interpretatie is uitgevoerd op basis van de meetgegevens, opgenomen in het meetrapport (kenmerk 5078/U/RAP/003). De belangrijkste metingen zijn grafisch weergegeven in de bijlagen. Op 31 augustus en 13 september vonden werksessies plaats waarin de metingen vergeleken werden met de resultaten uit de napredicties. Dit rapport beschrijft de bevindingen en conclusies van deze evaluatie. Voor een goed begrip wordt eerst een toelichting op de bouwfasering gegeven.