Rapportage taakgroep ‘beveligingsmaatregelen en -voorzieningen voor ondergrondse bouwerken’

Terug naar kennisbank
  • Auteur: ir. S. Boonstra
  • Jaar: 1998

Samenvatting

In opdracht van het CUR/COB heeft HASKONING een studie verricht naar beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen voor ondergrondse bouwwerken in het kader van het project N120 “Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken”.

Hiertoe is op basis van literatuuronderzoek een inventarisatie gemaakt van reeds bekende maatregelen en voorzieningen. Deze inventarisatie is aangevuld aan de hand van gesprekken met een vijfentwintig tal deskundigen op het gebied van veiligheid bij (ondergrondse) bouwwerken en heeft geleid tot een toolbox van maatregelen en voorzieningen.