Renoveren kun je leren

Terug naar kennisbank
  • Jaar: 2016

Samenvatting

Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduur. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. Het COB-netwerk heeft het groeiboek Renoveren kun je leren opgezet om gezamenlijk de benodigde kennis te ontwikkelen, te combineren en te benutten.

De Velsertunnel vormde het startpunt van het groeiboek. Tijdens de voorbereiding op de renovatie van de Velsertunnel heeft het COB een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie en de ervaringen van de Velsertunnel kunnen gezien worden als een eerste best practice in een lange lijn van te renoveren tunnels in Nederland. Daarom zijn de lessen uit dit project gebruikt als basis voor het groeiboek.