Richtlijn beheer verkeersveiligheid en weginfra

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Europees parlement en de raad
  • Jaar: 2008

Samenvatting

Krachtens deze richtlijn worden procedures vastgesteld en uitgevoerd met betrekking tot veiligheidseffect beoordelingen, verkeersveiligheid audits, het beheer van de verkeersveiligheid van het wegennet en verkeersveiligheid inspecties door de lidstaten. Deze richtlijn is van toepassing op wegen die deel uitmaken van het trans-Europese wegennet en heeft betrekking op zowel wegen in de ontwerp- of aanlegfase als wegen die reeds in gebruik zijn.