Specificatie en draaiboek meetgebieden 2e Heinenoordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: K100-W-029
  • Auteur: A.J.M. Peters; F.J.M. Hoefsloot; A. Th.P.J. Opstal
  • Jaar: 1996

Samenvatting

Ten oosten van de bestaande Heinenoordtunnel wordt een 2-tal langzaamverkeerstunnels geboord. De tunnelbuizen hebben een uitwendige diameter van 8,3m en komen naast elkaar te liggen met een tussenruimte van ca. 8,3m.

In het kader van het Praktijkonderzoek Boortunnels (K100) is een onderzoeksprogramma geformuleerd, waarin onder andere processen die zich afspelen in de meetgebieden op de Noord- en Zuidoever worden beschreven. Vanuit de geformuleerde onderzoeksdoelen is een instrumentatie opgezet.

Het rapport beschrijft de specificatie van de meetgebieden (type en positie gekozen instrumentatie en data-acquisitie) en het draaiboek voor de uitvoering van de metingen.