Steunpunt tunnelveiligheid

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2015

Samenvatting

Website met onderzoeken,kaders, richtlijnen en ontwikkelingen over ondergrondse constructies en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen. Het steunpunt heeft een brede deskundigheid op het gebied van risicoanalyses, verkeerskundige aspecten en in het menselijk gedrag bij calamiteiten. Bovendien hanteert het steunpunt een integrale benadering waarbij de preventie van ongevallen, de zelfredzaamheid en de hulpverlening centraal staan.