Trillingen Boortunnels Bouwfase – Samenvatting onderzoeken verleden

Terug naar kennisbank
  • Document code: F511069
  • Auteur: drs. W. Gardien
  • Jaar: 2002

Samenvatting

In het verleden zijn bij de in Nederland gebouwde boortunnels diverse trillingsonderzoeken uitgevoerd. Het betreft hier zowel metingen als predicties. In dit rapport worden diverse

onderzoeken samengevat. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal getracht worden relaties te leggen die van belang zijn voor de prognose van het trillingsniveau bij de

bouw van een boortunnel.

In hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens de onderzoeken besproken die zijn uitgevoerd voor de Tweede Heinenoordtunnel, de Botlek spoortunnel, de Sophia spoortunnel en de Groene Hart tunnel. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de verschillende trillingsmetingen uit het verleden vergeleken. Op basis van de gevonden resultaten wordt in

hoofdstuk 6 getracht de invloed van onder meer geometrie, tunnelboormachine en grondsamenstelling op het trillingsniveau in kaart te brengen.

Met de gevonden resultaten en relaties wordt in hoofdstuk 7 een predictie gedaan voor het trillingsniveau bij de bouw van de Groene Hart Tunnel. Ook wordt er in dit hoofdstuk een

predictie met een eindige elementen model besproken. Aanbevelingen voor het uitvoeren van trillingsmetingen bij de Groene Hart Tunnel staan in hoofdstuk 8. Tenslotte zijn in hoofdstuk 9 de trillingsmetingen bij de Groene Hart Tunnel toegevoegd.