Westersche Oever Verbindining Nota Voorontwerp

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Bouwdienst Rijkswaterstaat
  • Jaar: 1991

Samenvatting

Nota voorontwerp van de Westerschelde Oever Verbinding. De nota telt 5 hoofdstukken waarin het project wordt ingeleid, de algemene uitgangspunten van het ontwerp worden beschreven en het gehele voorontwep wordt gepresenteerd inclusief een uitvoerige beschrijving van de deelprojecten. Tot slot wordt aandacht besteed aan de te verwachten leemten in kennis, inclusief benodigde verdere studies om deze witten plekken in te vullen.

In dit ontwerp is ontworpen in hoofdlijnen, in de definitieve ontwerpfase zal het ontwerp gebaseerd moeten worden op de dan vastgestelde randvoorwaarden en de dan beschikbare en waarschijnlijk nog aan te vullen basisgegevens. Dan zal ook de ontwerp-optimalisatie en detaillering aangebracht moeten worden.