Westerschelde oeververbinding; risico- analyse van het ontwerp, de bouw, de financiering en de exploitatie

Terug naar kennisbank
  • Document code: JHO-410.V.06.D
  • Auteur: J. K. Vrijlling
  • Jaar: 1993

Samenvatting

Op 14 december 1992 heeft de Directeur van de Dienst Milieu en Waterstaat van de Provincie Zeeland in zijn functie als projektdirecteur van de Westerscheldeoeververbinding (WOV) prof. ir .drs. J.K.Vrijling van de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft (TUD) benaderd met het verzoek een risico-analyse van het WOV -project uit te voeren. Het zwaartepunt zou daarbij moeten liggen bij de financiĆ«le risico’s. Doch een oordeel over de technische risico’s in bouw-en eindfase maakte in het licht van mogelijke overschrijdingen in bouwtijd en kosten ook deel uit van het verzoek.

De aanpak van het probleem van de risico-beheersing bij het WOV -project kan in drie fasen worden verdeeld:

Een principiƫle risico-analyse op grond van de op dit moment beschikbare informatie.

Fase 1: Een principiele risico-analyse op grond van de op dit moment beschikbare informatie. Eeen kwalitatief en kwantitatief inzicht in de risico’s op basis van de concept- overeenkomst betreffende financiering en de exploitatie van de WOV en het toetsontwerp van de geboorde tunnel van Rijkswaterstaat.

Fase 2: Een risico- analyse van de offertes van de gegadigden voor de financiering en exploitatie en de aanbiedingen van de twee bouwcombinaties. Bepaling van de actuele risico-profielen vna de betrokken partijen.

Fase 3: Het opzetten en implementeren van een risico-beheerssysteem, bedoeld om tijdens de loop van het project de risico’s te beheersen en te registreren.