Zwel COB F210 evaluatie metingen en predicties

Terug naar kennisbank
  • Auteur: R.M. Bos
  • Jaar: 2001

Samenvatting

De Sophia SpoorTunnel (SST) is een onderdeel van de Betuweroute.

De Deelcommissie Zwel richt zich op het onderzoek naar zwel bij Startschacht Oost bij Oud Alblas. Het zwelonderzoek is onderdeel van het Praktijkonderzoek

Sophiaspoortunnel F200.

Begin 1999 is begonnen met het ontgraven van de startschacht. Zwelmetingen zijn deels uitgevoerd door Tubecon I v.o.f. als onderdeel van het bouwcontract en grotendeels in opdracht van COB, waarbij NSRIB/PoBr optreedt als contractpartij naar de aannemer. De meeste metingen (fase 1) zijn halverwege juli 1 999 gestart. De

aanvankelijke meetperiode bedroeg 6 maanden. Voor een aantal metingen is de periode verlengd tot begin september 2000 (fase 2). In fase 2 wordt de bouwkuip

afgebouwd en treden geen grote spanningsveranderingen meer op (slechts bovenbelastingen door het afbouwen). De metingen in deze fase worden vanwege de geringe relevantie voor het onderzoek in dit rapport niet beschouwd.