Zwevende funderingen

Terug naar kennisbank
  • Document code: M321-02
  • Auteur: P. Ackermans, commissie M321
  • Jaar: 2000

Samenvatting

CUR/COB-uitvoeringscommissie M 320 ‘Zwevende funderingen bij tunnelbouw’ heeft als doelstelling het beoordelen van de haalbaarheid van de diverse ontwerpen voor zwevende funderingen.

De commissie concentreert zich daarbij op de geotechnische aspecten en beperkt zich tot de technische haalbaarheid van de concepten gedurende de gebruiksfase. De problemen, die in de aanlegfase van een bepaald concept kunnen optreden, worden niet nader belicht.

Dit zal namelijk ook sterk afhangen van de mgevingsfactoren zoals die worden voorgeschreven door de locatie waar de aanleg dient plaats te vinden. In principe geldt echter voor alle constructiemethoden dat er omstandigheden zijn waarbij toepassing niet of nauwelijks

mogelijk is. De economische aantrekkelijkheid van de diverse concepten is evenmin onderzocht.

Dit zal vanzelf blijken in de harde werkelijkheid van aanbestedingen.