De Onderbouwing #3: Veiliger maaiveld door benutting ondergrond

Veiliger maaiveld door benutting ondergrond • Structuurvisie – Aandacht voor ondergrondse ruimtelijke ordening • Tunnels en Bouwputten – Hindervrij bouwen hoog op agenda • Schreudersstudieprijs – Genomineerde projecten Bekend

Deze keer in de Onderbouwing

Ondergronds bouwen verhoogt veiligheid op het maaiveld
Er is de laatste tijd veel te doen over veiligheid van ondergrondse bouwwerken. Drie aspecten van veiligheid komen in dit dossier aan bod: een veiliger maaiveld, veiligheid tijdens de aanleg en veiligheid tijdens het gebruik van ondergrondse ruimten. / pagina 12

Gemeenten worden steeds actiever in het bepalen van structuurvisies en betrekken daarbij de ondergrond. / pagina 5

Betrouwbaar en hindervrij bouwen staat hoog op de agenda van het nieuwe Platform Tunnels en Bouwputten. / pagina 8

Arcadis deed veiligheidsstudies naar het tunnelproject Lyon-Turijn (53 km). / pagina 12

Goede voorlichting over veilig vluchten uit ondergrondse ruimten is hard nodig. / pagina 37

Ab Schreuders, oudgediende in de bouwwereld en oprichter van de Stichting A.M. Scheuders, blikt terug op ondergronds bouwen. / pagina 44

En verder …

Op de zeepkist: Ger Koopmans, CDA-Tweede Kamerlid/ pagina 4
Veilig maaiveld met minder kruisingen/ pagina 16
Multi-utility tunnels/ pagina 18
Transport gevaarlijke stoffen door tunnels soms veiliger/ pagina 20
Droge voeten met ondergrondse wateropslag/ pagina 22
Hulpdiensten kunnen helpen veiliger te bouwen/ pagina 26
Maatregelen voor veilig afzinken/ pagina 28
Risico’s vriestechniek acceptabel klein/ pagina 32
Tunnels overbouwen: doen of laten? / pagina 34

downloaden