Interactief boek over de ondergrond

Op 1 november is het iBook ‘Onder de grond’ uitgebracht, een interactief boek voor de iPad over de ondergrond van Nederland. Met veel foto’s, filmpjes, animaties, kaarten, infographics en 3D-modellen is het boek even avontuurlijk als leerzaam.

6 november 2013

Het iBook Onder de grond is een volledig interactief aardrijkskundeboek voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door Lijn43 en NEMO Uitgeverij in opdracht van onder meer Deltares, SKB, Geo-Impuls en het COB. In drie hoofdstukken komen de geologische geschiedenis van Nederland, de biodiversiteit van de bovenste bodemlagen en de veelzijdigheid van ondergronds bouwen aan de orde. Veel participanten van het COB hebben hiervoor informatie en beelden bijgedragen.

Screenshot uit het iBook. (Beeld: Lijn43)

Het iBook maakt optimaal gebruik van het aanraakscherm van een iPad. Met vingerbewegingen kunnen gebruikers deze beelden starten en stoppen, kantelen en draaien, vergroten en verkleinen. Zo zet je zelf de continenten in beweging, blader je door een grappige strip over bodembeestjes onder de stoep en kantel je een volautomatische parkeergarage om hem van alle kanten te bekijken.

Lesmateriaal

Ter aanvulling op het iBook is door het onderwijscentrum van de Vrije Universiteit bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit materiaal is ook te gebruiken bij gastlessen op middelbare scholen of bij andere gelegenheden waar u de magie van ondergronds bouwen wilt uitleggen.

Vervolg

Het iBook is een pilot. Bij voldoende belangstelling wil het COB volgend jaar werken aan een versie voor internet en/of andere tablets. We stellen het dan ook bijzonder op prijs als u uw ervaringen en commentaar met ons wilt delen.