Gezocht: experts voor uitwerking langetermijnvisie

Voor het uitwerken van de langetermijnvisie op tunnels is het COB op zoek naar experts voor de vijf themacommissies die in maart van start gaan. Elke commissie bepaalt in maximaal drie bijeenkomsten (met tussentijds huiswerk) de prioritering en verdere invulling van de korte- en langetermijnopgaven binnen hun thema. In de zomer combineren de commissies hun bevindingen tot een concreet actieplan voor de komende jaren.

Gepubliceerd op: 23 januari 2017

UPDATE 23 MAART 2017
Inmiddels is het COB gestart met de uitwerking van de langetermijnvisie. De vijf thema's zijn ondergebracht in twee hoofddoelen met onderliggende subdoelen. Voor elk hoofddoel wordt een werkgroep samengesteld met experts uit het COB-netwerk.
>> Lees meer

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Om de opgaven die hierbij horen proactief, slimmer en beter op te pakken, heeft het COB-netwerk een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd. Er zijn ook vijf thema’s benoemd die binnen het domein van het COB-netwerk passen en waarover het netwerk zich een mening wil vormen. In maart zal er voor elk thema een commissie van start gaan met de uitwerking.Elke themacommissie bepaalt in maximaal drie bijeenkomsten (met tussentijds huiswerk) de prioritering en verdere invulling van de korte- en langetermijnopgaven binnen hun thema. In de zomer combineren de commissies hun bevindingen tot een concreet actieplan voor de komende jaren.

Praktische informatie
Om te solliciteren, stuurt u een e-mail naar info@cob.nl met uw cv, het gewenste thema en een reactie op/mening over dit thema zoals het staat geformuleerd in hoofdstuk 4 van de langetermijnvisie. Uw sollicitatie moet binnen zijn voor 1 maart 2017. Ga voor meer informatie naar de projectpagina of bel het secretariaat: 085 4862 410. Het betreft hier een onbetaalde functie. Naar verwachting gaat het om een investering van maximaal 30 uur per persoon.

Let op: alleen COB-platformleden en werknemers van COB-participanten kunnen deelnemen aan een themacommissie. Bent u nog geen lid, dan moet u dat alsnog worden als u wordt aangenomen.
>> Bekijk de participanten

Ook interessant:

Visie in beeld

In onderstaande video (getoond tijdens het COB-congres 2016) zijn de langetermijnvisie, het proces ernaartoe en de thema's inzichtelijk gemaakt.