Nieuwsbrief April 2012

Diner vol energie

Het was niet zomaar een dinsdagavond, de 17e april 2012. Bovenin het Bouwhuis te Zoetermeer werd onder genot van een diner gediscussieerd over de toekomst van ondergronds bouwen. Zowel de gasten (vijftig in totaal!) als de COB-coördinatoren en -ambassadeurs maakten de avond tot een succes.

Aan de hand van DE VISIES van onze AMBASSADEURS keken we tijdens het DINER VAN DE ONDERGROND naar de toekomst van ondergronds bouwen. Welke gezamenlijke vraagstukken en kansen zien we? De vijftig gasten waren enthousiast en iedereen deed actief mee met de discussie aan zijn of haar tafel. Wij zijn nu druk bezig de reacties te inventariseren en een nieuwe kennisagenda voor het COB samen te stellen. In het cahier dat in juni verschijnt, vertellen we hier meer over. Op onze website vindt u alvast een kort overzicht van de resultaten per tafel.
>> LEES MEER OVER HET DINER OP ONZE WEBSITE

G23 Netwerkdag: adviezen over en weer

Ook al zijn gemeenten nog zo anders, de medewerkers gemeentelijke ingenieurs-bureaus kunnen elkaar heel goed adviseren en inspireren. Dat bleek tijdens de G23 Netwerkdag voor stads-ingenieurs op 12 april 2012.

Omdat ondergronds bouwen het thema was van de eerste G23 Netwerkdag, hadden de STADSINGENIEURS het COB gevraagd een aantal workshops te verzorgen. Hier bleek veel belangstelling voor te zijn.

Een volle zaal tijdens de G23 Netwerkdag in Utrecht. (Foto: IBU Stadsingenieurs)

We vertelden over de COB-projecten op het gebied van kabels en leidingen, stadstunnels, geocommunicatie en procesverbetering. Maar net zo interessant (of zelfs interessanter) waren de bijdragen van de deelnemers. Er werden actief ervaringen en adviezen uitgewisseld, waardoor het een échte netwerkdag werd.
>> LEES DE WORKSHOPVERSLAGEN OP ONZE WEBSITE

Datum Projectenmarathon bekend: 10 oktober 2012

Hoewel de zomer nog moet beginnen, zijn wij al bezig met een evenement voor het najaar: de Projectenmarathon van het COB en KIVI NIRIA TTOW. De jaarlijkse tour langs bouwprojecten vindt dit keer plaats op woensdag 10 oktober.

De PROJECTENMARATHON van het COB en VAKVERENIGING TTOW VAN KIVI NIRIA is een dag vol bouwkundige hoogstandjes. U komt op plekken waar u normaal niet mag komen en er is volop gelegenheid voor vragen. Dit jaar start de tour in Delft, waar we de Spoorzone bezoeken. Vervolgens gaan we per trein naar Amsterdam en nemen we een kijkje op twee locaties van de Noord/Zuidlijn.

Op onze website vindt u binnenkort meer informatie over het programma. U kunt zich dan ook online aanmelden. Wees er snel bij, want er zijn maximaal veertig plaatsen te vergeven. Leden van KIVI NIRIA TTOW krijgen voorrang.

Projectevaluatie: Risicoanalyse en -beoordeling van bundeling K&L

Op 4 april 2012 heeft het platform Kabels en Leidingen het onderzoek Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen (2006) geëvalueerd. Het onderzoek blijkt nog steeds actueel.

Het project RISICOANALYSE EN RISICOBEOORDELING VAN BUNDELING VAN KABELS EN LEIDINGEN werd afgerond in 2006 en vormde een belangrijke stap richting de objectivering van risico’s op dit gebied. Tijdens de evaluatie op 4 april 2012 besprak een afvaardiging van oud projectdeelnemers samen met platformleden de actualiteit en het gebruik van de resultaten van het onderzoek. Hierbij kwam naar voren dat het onderzoek nog steeds actueel is. Het gedachtegoed wordt toegepast in projecten en het onderzoek was bovendien het startpunt van verdere ontwikkeling van bundelingen van kabels en leidingen.

Resultaten van de evaluatie, met aanbevelingen voor het gebruik en mogelijke vervolginitiatieven, worden rond de zomer gepubliceerd.

Rapport bouwkuipen en wegwijzer bemaling

Tijdens de KIVI NIRIA TTOW Lezingenmiddag op 9 mei aanstaande wordt het rapport van het COB/Delftcluster-programma Nieuw perspectief voor fundering en bouwput uitgereikt. Voor de lezers van dit rapport is een recent uitgebrachte wegwijzer van SIKB wellicht ook interessant.

Het rapport Aanbevelingen voor bouwkuipen in stedelijke omgeving voorziet in de behoefte aan extra kennis over het bouwkuipgedrag in relatie tot de omgevingsbeïnvloedingis. Tijdens de KIVI NIRIA TTOW LEZINGENMIDDAG OP WOENSDAG 9 MEI wordt het eerste exemplaar uitgereikt. Ook niet-KIVI-leden zijn welkom om aan te schuiven. Naast de overhandiging van het rapport zijn er presentaties over de Blankenbergtunnel, de tunnel A4 Delft-Schiedam en de IJmeerlink.

Over een verwant onderwerp heeft SIKB onlangs een werkwijzer uitgebracht. De brochure Hoe voorkom ik problemen bij tijdelijke grondwaterstandverlagingen gaat onder andere in op de knelpunten en oorzaken bij het gebruik van bemaling. Ook hierbij kunnen de effecten op de omgeving aanzienlijk zijn.
>> LEES MEER OVER DE WEGWIJZER EN BIJBEHORENDE RICHTLIJN OP SIKB.NL