Nieuwsbrief April 2015

In deze nieuwsbrief:

>> GEO-IMPULS VIERT EINDRESULTAAT
>> NIEUWE COÖRDINATOR EN PROJECTLEIDER
>> UW PROJECT IN DE SPOTLIGHTS?
>> COB-PROGRAMMA 2015-2020 GEPUBLICEERD
>> OOK BIJ HET COB
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Geo-Impuls viert eindresultaat

Het vijfjarige programma Geo-Impuls is ten einde. Dat klinkt treuriger dan het is: het einddoel werd bereikt (halvering van het aantal incidenten met een geotechnische oorzaak) en de website bevat bijna honderd hulpmiddelen, best practices en artikelen. De GeoTop op 23 april jl. was dan ook een feestelijk slotakkoord.

Binnen het nationale werkprogramma GEO-IMPULS hebben meer dan dertig partijen zich vijf jaar lang ingespannen voor georisicomanagement: het op tijd (h)erkennen en goed omgaan met risico’s die samenhangen met de ondergrond. De balans werd opgemaakt tijdens de SLOTBIJEENKOMST OP 23 APRIL 2015. “Het is niet alleen een prestatie dat het doel is behaald. Ik ben vooral trots op de manier waarop: de partijen hebben steeds gezamenlijk opgetrokken in een open cultuur. Dat is hoe samenwerking hoort te gaan. Een prachtig voorbeeld voor de sector”, aldus Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat.

De middag werd afgesloten met het zetten van (letterlijke) handtekeningen. Jan Hendrik Dronkers: “Geo-Impuls heeft de ondergrond naar de voorgrond gehaald. We spreken hiermee af dat hij daar blijft!” Het COB geeft gehoor aan deze oproep door geoimpuls.org te blijven vullen en onderhouden.

Nieuwe coördinator en projectleider

Vragen op het gebied van ordening en waarde? Dan kunt u vanaf nu terecht bij Henk Werksma, de nieuwe COB-coördinator voor dit aandachtsgebied. Het COB-team is daarnaast uitgebreid met Peter Pansters. Zijn taak is het opzetten van een platform Beheer en onderhoud.

Henk Werksma (H2Ruimte) is geen onbekende voor het COB. Hij is al een aantal jaren als facilitor betrokken bij de CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING en mede-organisator van het FLEXIVAL. Als coördinator zal hij meer COB-projecten onder zijn hoede nemen. Peter Pansters (Arcadis) is een nieuw gezicht. Vanuit zijn werk als adviseur assetmanagement infrastructuur brengt hij zowel kennis als een uitgebreid netwerk mee op het gebied van beheer en onderhoud. Het opzetten van een nieuw COB-platform over dit onderwerp is daarom aan hem toevertrouwd.
>> DE HEREN STELLEN ZICH VOOR IN DE KOMENDE VERDIEPING (MEI 2015)

Uw project in de spotlights?

Bent u betrokken bij een bijzonder ondergronds project in Nederland en wilt u KIVI- en COB-leden daar alles over vertellen? Meldt u zich dan bij Ellen van Eijk voor de Projectenmarathon 2015. Het programma van deze editie wordt deze zomer samengesteld.

De PROJECTENMARATHON is een jaarlijks evenement van KIVI TTOW en het COB waarbij een groep van zo’n veertig enthousiaste ingenieurs, studenten en geïnteresseerde buitenstaanders op bezoek gaan bij praktijkprojecten. VORIG JAAR VOERDE DE TOCHT LANGS NIEUW HOOG CATHARIJNE (UTRECHT) EN A2 MAASTRICHT. Bij elk project is er een presentatie van experts, ruim tijd voor vragen en een rondleiding over de bouwplaats. Voor dit jaar zoekt de organisatie nog interessante ondergrondse projecten. Heeft u een suggestie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

COB-programma 2015-2020 gepubliceerd

De kersverse Programmaraad had tijdens het Diner van de Ondergrond het laatste woord en nu is het COB-programma 2015-2020 een feit. Volgende week valt het document bij de meeste van u op de mat. Nieuwsgierige en digitale lezers kunnen al op de website terecht.

De wereld verandert, en daarmee het profiel van het vakgebied en (de behoeften van) de PARTICIPANTEN VAN HET COB. Daarom hebben we met een frisse blik én in overleg met het netwerk ons programma onder de loep genomen. Het resultaat is een nieuwe kennisagenda, met vijftien vragen verdeeld over vier thema’s: verbinden, assetmanagement, duurzaamheid en waardering.

Abonnees van DE ONDERBOUWING ontvangen volgende week een papieren versie van het COB-programma 2015-2020. De PDF IS AL TE DOWNLOADEN VANAF DE WEBSITE en te BEKIJKEN VIA ISSUU.

Ook bij het COB…

Energiereductie tunnels

Op 23 april jl. is het projectplan van ENERGIEREDUCTIE TUNNELS besproken met het COB-netwerk. Doel was de ingeslagen weg breed te toetsen om zo te komen tot een onderzoeksplan dat kan worden ingediend bij Rijkswaterstaat. Zo’n twintig geïnteresseerden hebben meegediscussieerd over de invulling van de vijf opgestelde sporen.
>> LEES MEER OVER HET PROJECT

Carrousel blijft draaien

De CARROUSEL ORDENING EN ONDERGROND was altijd een gezamenlijk project van SKB en het COB. Tijdens de bijeenkomst op 16 april jl. hebben de deelnemers geconcludeerd dat ze het platform graag willen voortzetten ondanks het eindigen van SKB. Ook het jaarlijkse FLEXIVAL willen de deelnemers behouden. COB-coördinator Henk Werksma gaat een voorstel maken voor de opzet en de financiering voor de komende jaren. Hierin zal ook worden ingegaan op de afstemming van de Carrousel met het PLATFORM ORDENING & ONDERGROND en de PRAKTIJKGEMEENSCHAP ONDERGROND.

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Er was veel belangstelling voor de twee bijeenkomsten over de evaluatie van HET INCIDENT IN DE HEINENOORDTUNNEL IN MEI 2014. Het KPT organiseerde deze in samenwerking met Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. DE PRESENTATIES ZIJN TERUG TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN HET KPT.
  • Internationaal bezoek voor het KPT! Op 24 april jl. was een delegatie uit China te gast op de Bouwcampus. Zij werden zowel geïnformeerd over de activiteiten van het COB en het KPT als over tunnelveiligheid in Nederland en Europa.