Nieuwsbrief Juni en juli 2015

In deze nieuwsbrief:

>> COB-CONGRES KRIJGT VORM
>> WAT MAAKTE DE SLUISKILTUNNEL TOT EEN SUCCES?
>> NIEUWE PARTICIPANT: SPIE
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

COB-congres krijgt vorm

De contouren van het COB-congres 2015 worden langzaamaan duidelijk. Enerzijds letterlijk: met een congreslogo hebben we het centrale thema ‘Voorschot op de toekomst’ wat meer kleur gegeven. Anderzijds werken we hard aan het programma. Ideeën hiervoor zijn nog steeds welkom!

We hebben al veel bruikbare suggesties voor het COB-CONGRES 2015 ontvangen….blablbalbalbla.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de Haas via KARIN.DEHAAS@COB.NL of 085 4862 410. Zie ook WWW.COB.NL/CONGRES2015 .

Wat maakte de Sluiskiltunnel tot een succes?

Op 23 juni jl. zijn de resultaten gepresenteerd van de evaluatie van het project Sluiskiltunnel. Een expertteam onder leiding van het COB nam het project vanuit vijf perspectieven onder de loep om de succesfactoren en geleerde lessen te benoemen. De uitkomsten zijn terug te lezen in een cahier.

De SLUISKILTUNNEL werd op tijd en binnen budget gerealiseerd, wat voor zo’n grootschalig (tunnel)project geen vanzelfsprekendheid is. Daarom benaderden OPDRACHTGEVER BV KKS en BOUWCOMBINATIE CTB het COB om een EVALUATIE uit te voeren. In overleg werden vijf thema’s onderzocht: de BV-structuur, samenwerking, integrale aanpak VTTI, bouwveiligheid en kennismanagement. Het ingestelde expertteam heeft per thema gesprekken gevoerd met betrokkenen en met externe experts. Alle ervaringen werden op deze manier getoetst aan de wetenschap en aan de praktijk.

>> DOWNLOAD HET CAHIER VANAF DE COB-KENNISBANK

 

 Nieuwe participant

We kunnen weer een nieuwe participant aan u voorstellen: SPIE. Het internationale bedrijf is expert op het gebied van netwerksystemen en energie. Zodoende werkt de organisatie bijvoorbeeld aan elektrotechnische installaties in tunnels en parkeergarages. SPIE is momenteel onder meer betrokken bij de renovatie van de Velsertunnel.

Laatste kans Schreudersprijs 2015

Wie gaat er dit jaar met de Schreudersprijs vandoor? De aanmeldingen stromen gestaag binnen. Van ondergrondse restauratiewerken en parkeergarages tot spoor- en wegtunnels. Meld u zich snel als er binnen uw project ook een ondergronds hoogstandje is verricht. Op 1 september 2015 moeten alle inzendingen binnen zijn.

Negen bijzondere projecten zijn al aangemeld en maken zo kans op de eeuwige roem en 25.000 euro:
– De Waag, Amsterdam – Door CRUX
– Museum Ons’ Lieve Heer op Solder – Door CRUX
– Zuiderpark-Stadswalzone – Door gemeente ‘s-Hertogenbosch
– Sluiskiltunnel – Door Combinatie BAM-TBI
– Willem van Oranjetunnel – Door ProRail
– Renovatie Eerste Coentunnel – Dura Vermeer
– Diepe stations Noord/Zuidlijn – Door Max Bögl
– Parkeergarage Hoog Catharijne – Door BAM

>> LEES MEER OVER DEZE PROJECTEN

Voor meer informatie over deelname aan SCHREUDERSPRIJS 2015 kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk: ELLEN.VANEIJK@COB.NL / 085 4862 410

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Op 18 juni jl. organiseerde het KPT een bijeenkomst voor het bevoegd gezag van tunnels. Belangrijkste doel was om gezamenlijk een beeld te vormen over de manier waarop BG de wettelijk verplichte zesjaarlijkse inspectie kan invullen. Om dit verder uit te werken zal het KPT een werkgroep faciliteren die vanuit de BG’s geformeerd wordt.
  • Nog steeds worden er regelmatig vragen aan het KPT gesteld. Tot en met juni 2015 zijn er dertig vragen binnengekomen. Deze zijn, inclusief de antwoorden, terug te lezen via WWW.KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL/VRAGEN.