Nieuwsbrief april 2016

In deze nieuwsbrief:

>> DINER VAN DE ONDERGROND IN JUNI
>> IN MEMORIAM: AB SCHREUDERS
>> PRESENTATIE RAPPORT MONITORING
>> JAARVERSLAG MET UPDATE KENNISAGENDA
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Diner van de Ondergrond in juni

Deze zomer vindt de zesde editie van het Diner van de Ondergrond plaats. De beslissers in het COB-netwerk komen bij elkaar om te discussiëren over een langetermijnvisie op tunnels. Welke toekomstscenario’s zijn er en hoe kan het netwerk hierop anticiperen?

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie, en er worden ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Het COB-netwerk zal daarbij oplossingen moeten vinden voor opgaven rondom veiligheid, levensduur en beschikbaarheid. Om die opgaven proactief, slimmer en beter op te pakken, wil het COB samen met de participanten komen tot een langetermijnvisie en een actieplan. Het DINER VAN DE ONDERGROND 2016 vormt hiervoor de eerste stap.

Tijdens het Diner krijgen de gasten de gelegenheid hun ideeën, wensen, voorstellen en uitgangspunten in te brengen. Na het Diner gaat het COB de bijdragen uitwerken en verder aanvullen. Uw inbreng is hierbij ook van harte welkom.

Voor het Diner van de Ondergrond worden participanten op persoonlijke titel uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410.

In memoriam: Ab Schreuders

Op donderdag 7 april 2016 is Ab Schreuders, grondlegger van de STICHTING A.M. SCHREUDERS, op zesennegentigjarige leeftijd rustig ingeslapen. Zijn geest was tot het laatst vrijwel ongebroken, maar zijn lichaam bezweek. Met veel dankbaarheid en respect zal het COB aan Ab Schreuders blijven terugdenken.
>> LEES MEER

Ab Schreuders in 2011. (Foto: Vincent Basler)

Presentatie rapport Monitoring

De experts van Spoorzone Delft, A2 Maastricht en de Noord/Zuidlijn zijn bijna klaar met het beschrijven van hun best practices. Begin juli wordt het rapport gepresenteerd. We horen het graag als u hierbij aanwezig wilt zijn!

Het project MONITORING maakt de praktijkervaringen inzichtelijk die de afgelopen jaren zijn opgedaan bij grote binnenstedelijke tunnelprojecten. In het rapport gaan de experts uitvoerig in op de ontwerp- en monitoringsfilosofie, gemaakte predicties, verzamelde meetdata en aanpassingen in het bouw- en/of monitoringsproces. Doel is om hiermee toekomstige projecten verder te helpen.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Jaarverslag met update kennisagenda

Deze week heeft het COB het jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Hierin leest u welke activiteiten er vorig jaar dankzij de bijdragen van het netwerk hebben plaatsgevonden. De publicaties, projecten en initiatieven zijn gerangschikt naar thema en kennisvraag, zodat u direct inzicht krijgt in de voortgang van het COB-programma 2015-2020.
>> NAAR HET JAARVERSLAG 2015

Ook bij het COB…

Platform Veiligheid over spoortunnels

Leden van het platform Veiligheid kunnen op 17 mei aanstaande deelnemen aan een themabijeenkomst over veiligheid in spoortunnels. Op het programma staan onder meer presentaties over de wetgeving voor het lokale spoor in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook de Schipholspoortunnel komt aan de orde. Aanmelden kan via SIMONE.ABEL@COB.NL.

Platform Beheer en onderhoud

Op 31 maart jl. kwam het PLATFORM BEHEER EN ONDERHOUD voor het eerst bijeen met de nieuwe coördinator Franck Stroomer. De sessie stond in het teken van regievoering en rolverdeling tussen asset owner, asset contractor en assetmanager. De presentaties en het verslag zijn te downloaden vanaf de PROJECTPAGINA. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 21 juni in Delft. Dat is het thema informatiemanagement: uitgangspunten, organisatie en werkwijze om continu over actuele en juiste gegevens van assets te beschikken. Aanmelden kan via ELLEN.VANEIJK@COB.NL.

Carrousel terug uit Haarlem

De leden van de CARROUSEL ONDERGROND & ORDENING waren 19 april te gast bij het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Zij konden tijdens deze bijeenkomst meedenken over de EXPOSITIE ONDERGROND DIE GEPLAND STAAT VOOR KOMENDE ZOMER. Wat mag niet ontbreken? Welke ontmoetingen moeten zeker plaatsvinden? Diverse deelnemers hebben toegezegd om contacten te leggen en presentatiemateriaal (zoals maquettes) aan te leveren.

E-learning op de Bouwcampus

Geïnspireerd door onder meer de UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND gaat het COB samen met andere organisaties van de Bouwcampus een verkenning doen naar e-colleges. Het grote netwerk met experts, praktijkverhalen en onderzoeksprojecten leent zich bij uitstek voor kennisdeling via online colleges. Studenten en professionals kunnen zo op een toegankelijke manier kennismaken met actuele onderzoeken en interessante onderwerpen. Op 19 mei aanstaande vindt de eerste brainstormsessie plaats.
>> LEES MEER OVER HET COB EN ONDERWIJS

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Bevoegd gezag van tunnels, tunnelbeheerders en tunnelveiligheidsbeambten werden op 21 april jl. in een bijeenkomst geïnformeerd over hun rol bij o.a. de openstelling of renovatie van een tunnel. Er ontstonden goede discussies die kunnen leiden tot een betere samenwerking en begrip voor elkaars rol. De presentaties en het verslag van deze bijeenkomst vindt u binnenkort op de WEBSITE VAN HET KPT.