Nieuwsbrief Augustus 2013

In deze nieuwsbrief:

Projectenmarathon 2013

Er wordt nog gewerkt aan de laatste puntjes op de i, maar de PROJECTENMARATHON op 25 september aanstaande voert in ieder geval langs het project A4 DELFT-SCHIEDAM en de tunnelbak in de A4 bij Leiderdorp. Ook zijn er presentaties over het project A2MAASTRICHT. Zo’n tien mensen hebben zich al opgegeven: dat laat wel zien dat het jaarlijkse evenement van KIVI NIRIA TTOW en het COB erg populair is. Wees er dus snel bij met AANMELDEN. Het volledige programma publiceren we komende week op onze website.
>> LEES MEER OVER DE PROJECTENMARATHON

Werkzaamheden aan de A4 bij Delft. (Foto: A4all)

Zo doen we dat op 31 oktober

Samen met Geo-Impuls hebben we een mooi programma samengesteld voor ons congres op 31 oktober aanstaande. Veel geotechniek en risicomanagement, maar ook aandacht voor ruimtelijke ordening en (tunnel)veiligheid.

Het thema van het gezamenlijke COB-CONGRES 2013 is Zo doen wij dat! Samen met GEO-IMPULS laten we zien hoe u werkt aan opgaven als het terugdringen van geotechnisch falen, het leren van projecten en het toepassen van nieuwe en bestaande kennis.

Het programma in grote lijnen:

  •  Dagvoorzitter is FRITHJOF DE HAAN
  •  Vanaf 11.30 uur: Ontvangst met lunch
  •  Welkomstwoord door Merten Hinsenveld, directeur COB
  •  Keynote speech: Jan Hendrik Dronkers, DG RWS
  •  Zo doen we dat: nieuwe ondergrondse kennisprogramma’s
  •  Uitreiking SCHREUDERSPRIJS 2013 en presentatie door de winnaar
  •  Pauze
  •  Parallelsessies (drie zalen, drie ronden) met veel praktijkverhalen
  •  Vanaf 17.00 uur: Tijd om te netwerken tijdens de afsluitende borrel

>> AANMELDEN VOOR HET CONGRES

Verdienstelijke netwerken

Deze zomer is het rapport Verdienstelijke netwerken uitgebracht, het eindproduct van het COB/SKB-project Kabels en leidingen in de grondexploitatie.

Het project had als doel inzicht te verschaffen in de kosten die gemoeid zijn met investeringen in energie- en nutsinfrastructuur bij gebieds- en gebouwontwikkeling, inclusief een voldoende inzicht in de dekking van de kosten. De situatie bleek uitermate complex; daarom is er vooralsnog alleen gekeken naar de kwalitatieve kant van het vraagstuk. Er zijn vijf projecten onderzocht waarbij voor de exploitatie van ondergrondse infrastructuur op verschillende manieren naar samenwerking is gezocht. De rapportage biedt een goed beeld op de omgeving waarin kabel- en leidingvraagstukken zich afspelen.
>> DOWNLOAD HET RAPPORT VANAF DE KENNISBANK

 

Gezocht: experts en nieuwe coördinator

Het COB is voor twee initiatieven op zoek naar experts en een coördinator. Bent u gespecialiseerd in tunnelveiligheid of weet u veel van zinkvoegen én wilt u uw kennis delen via het COB? Laat het ons weten!

De eerste vacature betreft een coördinator voor het nieuw op te zetten Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT). Door DE WIJZIGING VAN DE WET AANVULLENDE REGELS VEILIGHEID WEGTUNNELS op 1 juli jl. is de COMMISSIE TUNNELVEILIGHEID opgeheven. De adviestaak is ondergebracht bij de VEILIGHEIDSBEAMBTE en de kennistaak komt bij het KPT te liggen.Het COB is hiervoor op zoek naar een coördinator voor twee dagen per week. Daarnaast zijn er twee vacatures voor experts: één gericht op veiligheidsorganisatie/hulpverlening en één op tunneltechnische installaties/civiele bouw. Zij worden aangesteld voor een dag per week. Als u interesse heeft, dan horen we dat graag!

Verder start het COB samen met RIJKSWATERSTAAT en COENTUNNEL COMPANY een onderzoek naar zinkvoegen. Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. Met het onderzoek willen we dit probleem structureel analyseren en beheersbaar maken. De financiering van de randzaken (begeleiding, opmaak rapport, faciliteiten) is inmiddels geregeld, maar we zijn nog op zoek naar experts die hun kennis en ervaring willen delen. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Neem dan contact met ons op.

Zie voor meer informatie de UITVRAAG OP DE WEBSITE. Aanmelden voor (een van) de functies kan via Edith Boonsma: EDITH.BOONSMA@COB.NL of 0182 540 660.

Flexival 2013: ter lering ende vermaeck

Op dinsdag 24 september organiseren het COB en SKB voor de derde keer het Flexival: een flexibele werkdag in festivalsferen, die draait om ordening van de ondergrond.

Op het FLEXIVAL wordt er in kleine groepen op speelse en creatieve wijze kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld over vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en de ondergrond. Het motto is Ter lering ende vermaeck: iets nuttigs en tegelijk aangenaam. Er zijn vier rondes met inspirerende en verdiepende sessies, waarbij er actief kennis en ervaringen worden gedeeld. Ook zijn er excursies naar SPOORZONE DELFT en gemeente Midden-Delfland, de EERSTE CITTASLOW VAN NEDERLAND.

Sessie tijdens het Flexival 2012. (Foto: COB)

Deelname is gratis en het aantal plaatsen per sessie is beperkt, dus MELD U SNEL AAN. Via facilitator Henk Werksma kunt u aangeven welke activiteit(en) u graag wilt bijwonen: HENK.WERKSMA@H2RUIMTE.NL. Op onze website vindt u het UITGEBREIDE PROGRAMMA MET ALLE SESSIES EN EXCURSIES. Via de website van SKB kunt u zich (gratis) AANMELDEN.

Afstemming hulpverlening en voorzieningen

Tijdens een bijeenkomst van het Platform Veiligheid kwam naar voren dat er nog veel te verbeteren valt in de afstemming tussen de inzet van hulpdiensten bij een tunnelbrand en de beschikbare tunnelvoorzieningen. Een nieuwe COB-werkgroep gaat daarom onderzoek doen naar mogelijkheden voor optimalisatie.

De werkgroep heeft inmiddels een concept-Plan van Aanpak opgesteld met daarin onder meer een nadere probleemdefinitie en een korte analyse van de mogelijke oorzaken en de potentiële opbrengsten bij verbetering. Ook zijn probleemeigenaren geïdentificeerd. Voor de verdere uitwerking is de werkgroep op zoek naar financiering.
>> BEKIJK DE FILMPJES EN PRESENTATIES VAN DE PLATFORMBIJEENKOMST OVER HULPVERLENING

Heeft u interesse in deelname of wilt u op een andere manier bijdragen? Neem dan contact op met coördinator Thijs Ruland via THIJS.RULAND@COB.NL of 0182 540 660.