Nieuwsbrief Augustus 2015

In deze nieuwsbrief:

>> COB-CONGRES NAAR 10 DECEMBER 2015
>> EXPERTTEAMS VOOR ENERGIEREDUCTIE TUNNELS
>> INSCHRIJVING PROJECTENMARATHON GEOPEND
>> SCHREUDERSPRIJS 2015: INSCHRIJVEN TOT 25 SEPTEMBER
>> KICK-OFF VOOR WAARDE(RING) ONDERGROND

COB-congres naar 10 december 2015

Misschien zat het u al dwars: het COB-congres stond gepland op een dag waarop u ook naar het ISGSR kunt, een belangrijk internationaal congres voor geotechniek. Om het voor iedereen makkelijker te maken, hebben we daarom het COB-congres verzet naar 10 december.

Deze VIJFDE EDITIE VAN HET ISGSR is een speciale. Niet alleen vindt het plaats in ons eigen land (Rotterdam), maar ook is er volop aandacht voor GEO-IMPULS. Aan dit werkprogramma hebben veel COB-participanten en het COB zelf een belangrijke bijdrage geleverd. We zouden het dan ook erg jammer vinden als u het door ons zou moeten missen. En andersom willen we u natuurlijk niet missen op ons congres. Daarom bent u voor het COB-congres van harte welkom op 10 december 2015, bij LIJM & CULTUUR in Delft.
>> LEES MEER OP WWW.COB.NL/CONGRES2015

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de Haas via KARIN.DEHAAS@COB.NL of 085 4862 410.

Expertteams voor energiereductie tunnels

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energieneutrale tunnel. Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht? Er zijn twee expertteams samengesteld voor het uitwerken van vier van de vijf sporen.

In het projectplan voor ENERGIEREDUCTIE TUNNELS zijn vijf sporen geformuleerd. Voor spoor 3 wordt een expertteam ingericht met wetenschappers. Voor de andere sporen zijn twee expertteams samengesteld met professionals uit het COB-netwerk. Op de uitvraag kwamen liefst vierentwintig sollicitaties binnen.

Expertteam voor de sporen 1, 2 en 4:
– Hans de Wit (voorzitter), TEC
– Sanne van den Heuvel (secretaris), APPM
– Harry Engwirda, Croon Elektrotechniek
– Gilbert de Nijs, Deerns
– Henry van der Pluym, NedMobiel
– Johan Naber, Rijkswaterstaat

Expertteam voor spoor 5:
– Paul Janssen (voorzitter), Ponton
– Sanne van den Heuvel (secretaris), APPM
– Bas van Duijnhoven, Soltegro
– Margriet Geesink, Rijkswaterstaat
– Sander Lefevre, Ballast Nedam
– Cynthia Sewbalak, gemeente Den Haag
– Leo Speksnijder, Vialis

Begin oktober zal er voor deze teams een gezamenlijke startbijeenkomst plaatsvinden.
>> LEES MEER

Inschrijving Projectenmarathon geopend

Gezien het hoge tempo waarin de aanmeldingen altijd binnenkomen, zit een aantal van u vast met smart op deze aankondiging te wachten. Bij deze: de Projectenmarathon vindt dit jaar plaats op 7 oktober en we gaan naar Noord-Holland. Via de website kunt u zich aanmelden.

Afgelopen week is het programma van de PROJECTENMARATHON van 2015 vastgesteld. Dit jaarlijkse evenement van KIVI TTOW en het COB biedt een groep van zo’n veertig enthousiaste ingenieurs, studenten en geïnteresseerde buitenstaanders een uniek kijkje bij praktijkprojecten. Deze keer zijn we te gast bij de VELSERTUNNEL, het NIEUWE UNIVERSITEITSGEBOUW VAN DE VU en de SPAARNDAMMERTUNNEL.

Bouwput voor het Nieuwe Universiteitsgebouw. (Foto: ABT)

Naast uitgebreide presentaties over het project, krijgen de deelnemers een rondleiding over de bouwplaats. Het woord is aan de experts én aan de deelnemers: er is volop ruimte voor het stellen van (technische) vragen.
>> LEES MEER OVER DE PROJECTENMARATHON 2015

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Inzenden Schreudersprijs 2015 mogelijk tot 25 september

Van spoor- en wegtunnels tot ondergrondse restauratiewerken en parkeergarages. De SCHREUDERSPRIJS 2015 kan nog alle kanten op, zeker nu het COB-congres is verzet: de inschrijftermijn voor de Schreudersprijs 2015 is hierdoor verlengd tot 25 september. Blinkt uw ondergrondse project uit in technisch vernuft, of heeft u de ruimte onder het maaiveld op een bijzonder inventieve manier benut? Kijk dan op onze website voor meer informatie en schrijf u in via het AANMELDFORMULIER. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Ellen van Eijk: ELLEN.VANEIJK@COB.NL / 085 4862 410.

Kick-off voor waarde(ring) ondergrond

Het denken over maatschappelijke kosten en baten heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het platform O&O gaat zich daarom herinrichten, om zo de meerwaarde van de ondergrond te agenderen. Op 17 september vindt de kick-off plaats. U bent van harte welkom!

In de NIEUWE KENNISAGENDA VAN HET COB zijn er binnen het THEMA WAARDERING vraagstukken geformuleerd die relevant zijn voor het PLATFORM ORDENING EN ONDERGROND. Zo relevant, dat het platform zich iets gaat aanpassen: de waarde(ring) van de ondergrond komt centraler te staan. Op 17 september 2015 organiseert het COB een kick-off om het vernieuwde platform vorm te geven. Uiteraard zijn de huidige platformleden daarbij aanwezig, maar we verwelkomen ook graag andere geïnteresseerden. Een nieuwe richting vraagt tenslotte om nieuwe inzichten en dus nieuwe mensen. Economen, gebiedsontwikkelaars, financiers… Bent u (zijdelings) betrokken bij ruimtelijke ordening en inrichting? Dan horen we graag van u!

Neem voor aanmelding en meer informatie contact op met Edith Boonsma: EDITH.BOONSMA@COB.NL / 085 4862 410.