Nieuwsbrief December 2011

Nieuwe Kennisbank COB nu online

In de afgelopen maanden is de kennisbank van het COB grondig herzien. Met een vernieuwde zoekfunctie en gebruiksvriendelijke omgeving vindt u in een handomdraai de meest uiteenlopende informatie over ondergronds bouwen.

De kennisbank van het COB bevat meer dan dertienhonderd documenten, zoals (onderzoeks)rapporten, richtlijnen, handboeken en leidraden. Een deel is afkomstig van Rijkswaterstaat; de overige kennisproducten publiceert het COB samen met haar participanten. Vrijwel alle documenten zijn gratis te downloaden of tegen een vergoeding op papier of cd te bestellen. Neem nu een kijkje in DE NIEUWE KENNISBANK.

Nederlandse tunnelveiligheidseisen strenger dan Europese richtlijn

Minister Schultz liet op 13 december in een brief aan de Tweede Kamer weten wat de wijzigingen in de Nederlandse veiligheidseisen voor wegtunnels zijn en welke kosten daarmee zijn gemoeid.

Volgens een evaluatie van Schultz is er voor de (Europese) wet- en regelgeving geen eenduidige norm vastgelegd voor het veiligheidsniveau waaraan tunnels moeten voldoen. “Door het ontbreken van een eenduidige norm is er geen helderheid over de eisen die aan een tunnel worden gesteld. Met het opnemen van het veiligheidsniveau in de wet wil ik voorkomen dat bij de bouw van een tunnel betrokken partijen verschillende beelden hebben over de vraag wanneer een tunnel voldoende veilig is. Dat verschil in beeld leidt tot veel vertraging en onverwachte kosten voor de tunnelbeheerder. In het wetsvoorstel is daarom een eenduidige norm opgenomen die is geoperationaliseerd in standaarduitrustingen”, aldus Schultz in haar brief aan de Tweede Kamer. Op de website van het COB vindt u MEER INFORMATIE EN DE BRIEF VAN DE MINISTER.

Twee nieuwe zeepkisten van start

Naar aanleiding van het COB Technologiesymposium 2011 zijn inmiddels twee zeepkisten van start. De zeepkisten zijn een initiatief van het COB om met het netwerk nieuwe onderzoeksvraagstukken aan te pakken.

Één van de nieuwe zeepkisten is het ontwikkelen van een actief PLATFORM VEILIGHEID EN VEILIGHEIDSBELEVING. Eind november heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de opstartgroep voor het nieuwe platform. Thijs Ruland, COB-platformcoördinator ‘Veiligheid en Veiligheidsbeleving’, vertelt: “Een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden bestaande uit een tiental personen sprak over de doelstellingen en scope van de platformbijeenkomsten. Het was een prettig overleg vol enthousiasme en energie. Eind januari vindt het vervolgoverleg plaats. Dan komen we hopelijk ook aan de agenda voor een eerste brede platformbijeenkomst ‘Veiligheid en Veiligheidsbeleving’ toe.”

De andere zeepkist die binnenkort van start gaat is ‘REFERENTIEKADER VOOR NIEUWE MEETMETHODEN’. Erik Siemer, marktteammanager Geo-Informatie bij Advin, organiseert hiervoor op 7 februari 2012 een eerste bijeenkomst. Tijdens deze startbijeenkomst wordt gekeken of dit onderwerp is om te zetten naar een volwaardig COB-onderzoek.

Discussieer mee op www.cob.nl

De laatste uitgave van De Onderbouwing ligt deze week op de deurmat. Daarin vindt u onder andere de visies van Annemarie Jorritsma en prof. Salomon Kroonenberg over de ingenieur van de toekomst. Met EEN DISCUSSIEPLATFORM biedt de website van het COB de mogelijkheid om hier op te reageren.

Het COB wil haar participanten actief betrekken bij de kennisontwikkeling rondom ondergronds bouwen. Met elkaar in discussie gaan is een manier om hieraan bij te dragen. Daarom kunt u vanaf nu VIA DE WEBSITE REAGEREN op artikelen uit ons relatiemagazine De Onderbouwing. Geprikkeld? Stuur uw betoog dan naar redactie@cob.nl