Nieuwsbrief december 2015

In deze nieuwsbrief:

>> COB-CONGRES 2015: FEESTJE MET INHOUD
>> PROGRAMMA FLEXIVAL 2016 ONLINE
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

COB-congres 2015: feestje met inhoud

Volle zalen, een vol programma en mensen vol enthousiasme. Dat kenmerkte het COB-congres van 10 december jl. De circa driehonderdvijftig gasten en vele sprekers vanuit het netwerk maakten de dag samen met het COB tot een succes.

Deze keer werd het thema niet geïntroduceerd met een filmpje, maar door het publiek zelf. Allart Hoekstra, webdeveloper bij het COB, zorgde er samen met zijn bandleden van HEAVYLIGHT voor dat de gasten een themalied ten gehore brachten. Hiermee was (letterlijk) de toon gezet voor de rest het plenaire programma. De inhoud volgde in rap tempo. Van 3D-betonprinten naar de nieuwe marktvisie, en van wayfinding naar de uitreiking van de Schreudersprijs 2015.

De SCHREUDERSPRIJS 2015 ging naar de Willem van Oranjetunnel/station Delft. De jury roemde het project onder meer om de grote maatschappelijke waarde en de slimme (technische) aanpak. Er was ook een eervolle vermelding voor de verbouwing van het museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
>> LEES MEER

Na de pauze volgden drie ronden met parallelsessies. Alle presentaties werden goed bezocht. U kunt de sheets als pdf downloaden vanaf onze website. Op de website vindt u ook een aantal leuke reacties die we kregen van studenten van Avans Hogeschool. “Door het COB-congres heb ik een duidelijker beeld gekregen van wat ondergronds bouwen allemaal inhoudt. Zo heb ik gezien dat het vak niet alleen maar rekenen en tekenen betekent”, aldus een van de studenten.
>> NAAR CONGRESPAGINA

Het congres vond plaats in de industriële panden van Lijm & Cultuur in Delft. (Foto: Vincent Basler)

Programma Flexival 2016 online

Op 21 januari 2016 kunt u werken in festivalsferen. De Carrousel Ondergrond en Ordening heeft een interessant programma samengesteld voor het Flexival die dag. Bekijk het online en meld u aan!

Er zijn hoorcolleges, interactieve sessies en excursies; allemaal over onderwerpen op het snijvlak van ondergrond en ruimtelijke planning. In het kort:
– Tien lessen van de Noord/Zuidlijn
– De omgevingsvisie als kans
– Praktijkgemeenschap Ondergrond
– MKBA ondergronds ruimtegebruik
– Mutual Gains Approach… Of toch niet?
– Manifest Ruimte 2040
– Het ontstaan van het moderne Nederland
– Excursie Noord/Zuidlijn

Het Flexival vindt plaats van 9.00 tot 18.00 uur bij Sociëteit L.A.N.X., Nieuwezijds Voorburgwal 163-167 te Amsterdam.
>> MEER INFORMATIE EN AANMELDING

Ook bij het COB…

Rapport: Gevolgen inwerkingtreding Wet lokaal spoor (V150)

Om meer helderheid te scheppen in de wet- en regelgeving rondom railtunnels, heeft een werkgroep van het COB, in samenwerking met het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), een verkenning uitgevoerd. De rapportage gaat onder meer in op relevante wetsartikelen, verplichte instrumenten en het proces.
>> DOWNLOAD HET RAPPORT VANAF DE KENNISBANK

Platform Kabels en leidingen

Donderdag 3 december jl. is het COB-PLATFORM KABELS EN LEIDINGEN op bezoek geweest bij Liander in Duiven. Geïnspireerd door deze locatie, waar circulair bouwen hét centrale thema was van de herontwikkeling, hebben de deelnemers gediscussieerd over circulaire economie bij ondergrondse infrastructuur. Daarna is er gekeken naar de gevolgen van aardbevingen op onze kabel- en leidinginfrastructuur, de Omgevingswet die van projecten een integrale afweging tussen boven- en ondergrondse aspecten vraagt en de actuele ontwikkelingen rondom het gebruik van detectietechnieken voor het opsporen van kabels en leidingen. (Foto: COB)

Verslag Carrouselbijeenkomst online

Ine Flinkers en Roger Derksen (Team Bodem/Ondergrond van de gemeente ’s-Hertogenbosch) namen de Carrouseldeelnemers op 12 november jl. mee in hun werkpraktijk. Het doel: voelsprieten ontwikkelen voor het politieke krachtenveld van de eigen organisatie. Hoe kun je samenwerking met collega’s handen en voeten geven? In het verslag vindt u kantoorstrategieën, ongeschreven regels en praktische tips.
>> NAAR PROJECTPAGINA

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Op 9 maart 2016 organiseert het KPT in samenwerking met het COB van 13.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst over virtueel testen bij tunnelprojecten. Heeft u interesse in deelname? Geef dit dan door via INFO@KENNISCENTRUMTUNNELVEILIGHEID.NL. In januari 2016 volgt de uitnodiging voor de bijeenkomst.