Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief:

>> COB-CONGRES 2016
>> GEPRESENTEERD OP HET CONGRES…
>> DOE MEE! INITIATIEVEN EN ACTIVITEITEN IN 2017
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

“Een leuk en leerzaam congres!”

Veel positieve reacties op het COB-congres van 8 december 2016! De 340 gasten (waarvan 20% jonger dan 35!) luisterden aandachtig naar het plenaire programma, toostten op de groeiboeken en namen enthousiast deel aan de tien subsessies. De presentaties staan nu online.
>> NAAR DE CONGRESPAGINA

(Foto: Vincent Basler)

Op veler verzoek vindt u op de CONGRESPAGINA ook (een deel van) de bijdrage van Floortje Schoevaart. De dichteres zorgde tijdens het plenaire programma voor een frisse blik op ondergronds bouwen.

Gepresenteerd op het congres…

Langetermijnvisie op tunnels

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Om de opgaven die hierbij horen proactief, slimmer en beter op te pakken, heeft het COB-netwerk een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd. U kunt de pdf downloaden of de samenvattende video bekijken.
>> NAAR PROJECTPAGINA

Groeiboek Renoveren kun je leren

Bij de EVALUATIE VAN DE VELSERTUNNEL is veel kennis opgedaan over het renoveren van tunnels. Om die kennis voor het gehele COB-netwerk toegankelijk te maken, hebben de project- en expertteamleden hun bevindingen veralgemeniseerd en vastgelegd in een groeiboek.
>> GROEIBOEK RENOVEREN KUN JE LEREN

Groeiboek Energiereductie in tunnels

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energieneutrale tunnel. Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? De maatregelen die HET EXPERTTEAM heeft verzameld, zijn vastgelegd in een groeiboek. U kunt hiermee het energieverbruik van uw tunnel met zeker de helft verminderen!
>> GROEIBOEK ENERGIEREDUCTIE IN TUNNELS

Publicatie In één keer goed

De aanleg van de spoortunnel in Delft was niet alleen een technisch hoogstandje: met name het proces naar de ingebruikname is bijzonder soepel verlopen. Spoorzone Delft heeft de cheque van de SCHREUDERSPRIJS 2015 benut om de lessen uit het succesvolle openstellingstraject te delen met de sector.
>> LEES MEER

Rapport KIS Maastunnel

De gemeente Rotterdam wilde in haar aanbestedingsproces voor de renovatie van de Maastunnel een partner vinden die voldoet aan het KIS-model. Maar hoe operationaliseer je ‘kwaliteit, integraliteit en samenwerking’? Een COB-EXPERTTEAM ondersteunde met een advies en heeft de bevindingen vastgelegd in een rapport.
>> DOWNLOAD RAPPORT VANAF DE KENNISBANK

Doe mee!

Het einde van het jaar is in zicht, en daarmee ook het nieuwe jaar. Er zijn al allerlei initiatieven en activiteiten gepland waaraan u kunt deelnemen.

25 januari 2017 – Slimme aanpak kabels en leidingen

Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit? Er is niet één juiste aanpak; er zijn er vele! Op het COB-congres 2016 is de aftrap gegeven voor een nieuw initiatief gericht op projectleren. Op 25 januari 2017 bent u van harte welkom op de startbijeenkomst.
>> LEES MEER

15 februari 2017 – Flexival

Het Flexival 2017 richt zich op de ordenings- en waardevraagstukken van gisteren, vandaag én morgen: wat kunnen we leren en welke lessen kunnen we benutten? De vraagstukken worden opgepakt in een verrassend en afwisselend programma met hoorcolleges, interactieve sessies, excursies, film, muziek en een goede ondergrondse lounge.
>> LEES MEER

16 maart 2017 – Workshop Leren van oefeningen en incidenten

Op het COB-congres 2016 werd in een subsessie alvast een voorschot genomen op de publicatie ‘Leren van oefeningen en incidenten’. Op donderdag 16 maart 2017 kunt u het eerste exemplaar ontvangen. De workshop gaat in op de leerpunten die zijn verzameld uit evaluaties van oefeningen en incidenten, en bied handvatten voor het opzetten van oefeningen en evaluaties.
>> LEES MEER

30 maart 2017 – Kennisdag Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel is een omvangrijk tunnelproject in een complexe omgeving. Opdrachtgever Rijkswaterstaat, aanneemcombinatie IXAS en het COB hebben een gezamenlijk leertraject opgezet om al tijdens het project ervaringen vast te leggen, te benutten en te delen. De lessen tot nu toe worden 30 maart 2017 gepresenteerd op een speciale kennisdag voor medewerkers van andere tunnelprojecten.
>> LEES MEER

30 mei 2017 – Studiedag Grenzeloos renoveren

Het renoveren van tunnels is zowel in België als in Nederland een zeer actueel thema. Renovatie vereist andere competenties dan aanleg. Daarom organiseren de Vlaamse ingenieursvereniging ie-net en het COB op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders.
>> LEES MEER

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Op 7 december jl. bezocht een Chinese delegatie van TEC Shanghai road & bridges het KPT. Er is veel interesse vanuit China over de manier van werken in Nederland. De gasten werden door het KPT geïnformeerd over tunnelveiligheid, bijbehorende wetgeving, hulpverlening en tunneltechnische installaties.
  • De begeleidingscommissie van het KPT heeft een positief advies uitgebracht om haar taken vanaf 1 januari 2017 voor drie jaar voort te zetten. Het definitieve besluit moet volgen vanuit het Ministerie van IenM.
  • Door de grote belangstelling voor de themabijeenkomst over menselijk gedrag op 13 december jl. is besloten om een tweede bijeenkomst te organiseren op 21 februari 2017. Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op via INFO@KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL.